« Jer 5:14 Księga Jeremiasza 5:15 Jer 5:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto Ja przywiodę na was naród zdaleka, domie Izraelów! mówi Pan, naród duży, naród starodawny, naród, którego języka umieć nie będziesz, ani zrozumiesz, co mówi.
2.GDAŃSKA.1881Oto Ja przywiodę na was naród z daleka, o domie Izraelski! mówi Pan, naród mocny, naród starodawny, naród, którego języka umieć nie będziesz, ani zrozumiesz, co mówi.
3.GDAŃSKA.2017Oto sprowadzę na was, domu Izraela, naród z daleka, mówi PAN. Naród mocny, naród starożytny, naród, którego języka nie znasz ani nie rozumiesz, co mówi.
4.CYLKOWOto przywiodę na was naród z daleka, wy z domu Israela, rzecze Wiekuisty, naród to potężny, naród odwieczny, naród, którego mowy nie znasz a nie rozumiesz co mówi.
5.KRUSZYŃSKIOto sprowadzam na was naród zdaleka, domie Izraela - rzecze Bóg! Jest to naród silny, naród starożytny, naród, którego języka nie znasz, i nie usłyszysz, co mówi.
6.TYSIĄCL.WYD1Oto sprowadzam na was, domu Izraela, naród z oddali — wyrocznia Jahwe. Naród to niezwyciężony, naród to odwieczny, naród, którego języka nie znasz, i nie zrozumiesz, co mówi.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto na was sprowadzę naród z daleka, domu Izraela - wyrocznia Pana. Jest to naród niepokonany, naród starożytny, naród, którego języka nie znaszani nie rozumiesz, co mówi.
8.BRYTYJKAOto Ja sprowadzę na was, domu Izraela, naród z daleką – mówi Pan – naród niezwyciężony, naród starodawny, naród, którego języka nie znasz i nie rozumiesz tego, co on mówi.
9.POZNAŃSKAOto Ja sprowadzę na ciebie, Domu Izraela, naród z daleka - to wyrok Jahwe. - Jest to naród mocarny, naród to starożytny, naród, którego języka nie znasz i nie rozumiesz, co mówi.
10.WARSZ.PRASKAPosłuchaj nadto: Sprowadzę na was, Domu Izraela, pewien lud z bardzo daleka – Pan mówi. Jest to lud niezwyciężony, prastare pokolenie, lud, którego języka ty nie znasz i którego mowy nie rozumiesz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Domie Israela! Oto na was przyprowadzę naród z daleka mówi WIEKUISTY, naród to potężny, naród starodawny, naród którego mowy nie znasz i nie rozumiesz co mówi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Ja sprowadzę na was, domu Izraela, naród z daleka - oświadcza PAN - naród stabilny, naród pradawny, naród, którego języka nie znasz i nie rozumiesz, o czym mówi.