« Jer 5:16 Księga Jeremiasza 5:17 Jer 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zje urodzaje twoje i chleb twój: pożre syny twoje i córki twoje: poje trzody twoje i stada twoje: poje winnicę twoje i figę twoje, i zburzy mieczem obronne miasta twoje, w którycheś ty ufał.
2.GDAŃSKA.1881I zjedzą urodzaj twój, i chleb twój: pożrą synów twoich i córki twoje; poje trzody twoje i woły twoje; poje winną macicę twoję, i figi twoje, a miasta twoje obronne, w których ty ufasz, mieczem znędzi.
3.GDAŃSKA.2017Pochłoną twój plon i twój chleb, pochłoną twoich synów i twoje córki. Pochłoną twoje trzody i stada, pochłoną twoją winorośl i twoje drzewa figowe, a twoje miasta warowne, w których pokładasz ufność, zniszczą mieczem.
4.CYLKOWI pochłonie użątek twój i chléb twój, pochłonie synów twoich i córki twoje, pochłonie trzody twe i rogaciznę twoją, pochłonie winograd twój i figowe drzewo twoje; opustoszy miasta twe obronne w których dufasz - mieczem.
5.KRUSZYŃSKII pożre twój sprzęt żniwa i twój chleb; pożrą syny twoje i córki twoje; on pożre twoje owce i twoje woły; pożrą twoją winnicę i twoją figownicę; zniszczy mieczem twoje miasta mocne, w których ty nadzieję pokładasz.
6.TYSIĄCL.WYD1Pożre twe żniwo i chleb twój, pożre ci synów i córki, pożre ci owce i woły, szczep winny ci pożre i figę, rozwali twe miasta obronne, którym tyś zaufał.
7.TYSIĄCL.WYD5Pochłonie twoje żniwa i twój chleb, pochłonie twoje córki i twoich synów, pochłonie twoje owce i twoje bydło, pochłonie twoje winnice i twoje figowce. Zniszczy orężem twoje miasta warowne, w których pokładasz nadzieję.
8.BRYTYJKAI zje twoje zbiory i twoją żywność, pożre twoich synów i twoje córki; pożre twoje owce i twoje bydło, pożre twoją winorośl i twoje drzewo figowe, zniszczy mieczem twoje warownie, w których ty pokładasz nadzieję.
9.POZNAŃSKAPochłonie twój plon i twój chleb, pochłonie twych synów i córki, pochłonie twe trzody i bydło, pochłonie twe szczepy winne i figi, splądruje (mieczem) twe miasta warowne, w których tyś swoją ufność położył.
10.WARSZ.PRASKAPochłonie on twoje żniwa i zapasy chleba, synów twoich i córki, owce i bawoły, zniszczy twoje winnice i figowe gaje, zburzy swoim orężem wszystkie twe warownie, którym tak bardzo od dawna ufałeś.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem pochłonie twoje żniwo i chleb, pochłonie twoich synów i córki, pochłonie twoje trzody i rogaciznę, pochłonie twą winorośl i twoje drzewo figowe; opustoszy mieczem twoje miasta obronne w których pokładasz nadzieję.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNaród ten zje twoje plony i zapasy, pochłonie synów oraz córki. Pożre twe owce i twe bydło, twoją winorośl i figowce, pobije mieczem warowne miasta, w których pokładasz taką nadzieję.