« Jer 5:18 Księga Jeremiasza 5:19 Jer 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźli rzeczecie: Czemuż nam uczynił Pan, Bóg nasz, to wszystko? Rzeczesz do nich: Jakoście mię opuścili, a służyliście bogu cudzemu w ziemi waszéj, tak będziecie cudzym służyć w ziemi nie waszej.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem gdy rzeczecie: Przeczże nam Pan, Bóg nasz, to wszystko czyni? Tedy im odpowiesz: Jakoście mię opuścili, a służyli bogom cudzym w ziemi waszej, tak służyć będziecie cudzoziemcom w ziemi nie waszej.
3.GDAŃSKA.2017Gdy bowiem powiecie: Za co PAN, nasz Bóg, uczynił nam to wszystko? Wtedy im odpowiesz: Jak wy mnie opuściliście i służyliście obcym bogom w swojej ziemi, tak będziecie służyć cudzoziemcom w nie swojej ziemi.
4.CYLKOWI będzie, gdy się zapytacie: Za co uczynił nam Wiekuisty, Bóg nasz, to wszystko? tedy odpowiesz im: Jakoście opuścili Mnie, a służyli bogom cudzym na ziemi własnej, tak służyć wam obcym na ziemi, która do was nie należy.
5.KRUSZYŃSKIA gdy wy mówicie: "Dlaczego to Bóg, Pan nasz uczynił nam to wszystko?" ty im powiesz: "Jakoście mnie opuścili, a służyliście bogom cudzym w ziemi waszej, tak będziecie służyć cudzym w ziemi, która nie jest wasza"
6.TYSIĄCL.WYD1A gdy spytają: "Dlaczego uczynił nam Jahwe, Bóg nasz, to wszystko?" — odpowiesz im: Jak wyście mnie opuścili, i bogom obcym służyli we własnej ziemi, tak cudzoziemcom służyć będziecie w ziemi nie waszej.
7.TYSIĄCL.WYD5A gdy powiecie: Za co uczynił nam Pan, Bóg nasz, to wszystko? Wtedy powiesz im: Podobnie jak wy opuściliście Mnie i służyliście cudzym bogom we własnym kraju, tak samo będziecie służyć obcym na ziemi, która do was nie należy.
8.BRYTYJKAA gdy będziecie mówić: Za co czyni nam to wszystko Pan, nasz Bóg? Wtedy im powiesz: Jak mnie opuściliście i służyliście obcym bogom w swojej ziemi, tak będziecie służyć cudzoziemcom w nie waszej ziemi.
9.POZNAŃSKAA gdy mówić będą: "Z jakiego to powodu Jahwe, nasz Bóg, uczynił nam to wszystko?" - odpowiesz im: "Jak wyście mnie opuścili i bożkom cudzym służyli w swym kraju -tak służyć będziecie obcym w kraju nie swoim".
10.WARSZ.PRASKAA gdyby zaczęto wtedy pytać, dlaczego to Pan i Bóg wasz wszystko to wam uczynił, to powiedz tak: Jak odeszliście ode Mnie i zaczęliście w waszym kraju służyć obcym bogom, tak będziecie kiedyś musieli służyć innym bogom w nie – waszym kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stanie się, kiedy się zapytacie: Dlaczego WIEKUISTY, nasz Bóg, uczynił nam to wszystko? Wtedy im odpowiesz: Jak Mnie opuściliście oraz na własnej ziemi służyliście cudzym bogom, tak będziecie służyć obcym na ziemi, co do was nie należy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy będziecie pytać: Za co PAN, nasz Bóg, w ten sposób z nami postąpił? - odpowiesz: Jak wy opuściliście Mnie i służyliście obcym bogom w waszej ziemi, tak będziecie służyć cudzoziemcom w nie waszej ziemi.