« Jer 5:19 Księga Jeremiasza 5:20 Jer 5:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oznajmijcie to domowi Jakóbowemu i dajcie słyszeć w Judzie, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Oznajmijcie to domowi Jakóbowemu, a rozgłoście w Judzie, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Głoście to w domu Jakuba, a rozgłaszajcie to w Judzie, mówiąc:
4.CYLKOWOznajmcie to w domu Jakóba, a ogłoście w Judzie temi słowy:
5.KRUSZYŃSKIOgłoście to w domu Jakóba i podajcie do wiadomości w Judzie, mówiąc;
6.TYSIĄCL.WYD1Zwiastujcie to w domu Jakuba i rozpowiedzcie po Judzie:
7.TYSIĄCL.WYD5Głoście to w domu Jakuba i obwieśćcie to w Judzie:
8.BRYTYJKAZwiastujcie to w domu Jakuba i rozgłoście to w Judzie, mówiąc:
9.POZNAŃSKAOgłoście to w Domu Jakuba, obwieśćcie to w Judzie, mówiąc:
10.WARSZ.PRASKAOgłaszajcie to w Domu Jakuba wykrzykujcie o tym w całym Domu Judy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oznajmijcie to w domu Jakóba oraz ogłoście w Judzie tymi słowami:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGłoście w domu Jakuba, ogłaszajcie w Judzie: