« Jer 5:20 Księga Jeremiasza 5:21 Jer 5:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchaj, ludu głupi, który nie masz serca: którzy, mając oczy, nie widzicie, i uszy, a nie słyszycie.
2.GDAŃSKA.1881Słuchajcież teraz tego, ludu głupi! który niemasz serca, który oczy mając, a nie widzisz, który uszy mając, a nie słyszysz.
3.GDAŃSKA.2017Słuchaj tego teraz, ludu głupi i bezrozumny, wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, którzy macie uszy, a nie słyszycie.
4.CYLKOWPosłuchajcie tego ludu nierozumny i bez rozwagi, którzy oczy mają a nie widzą, uszy a nie słyszą!
5.KRUSZYŃSKISłuchajcież tego, ludu nierozumny i bez serca? Mają oczy ale nie widzą - uszy - ale nie słyszą?
6.TYSIĄCL.WYD1Posłuchajże tego, niemądry, bezmyślny ludu, który masz oczy, a nie widzisz, który masz uszy, a nie słyszysz.
7.TYSIĄCL.WYD5Słuchajcie tego, narodzie nierozumny i bezmyślny, co ma oczy, a nie widzi, i uszy, a nie słyszy.
8.BRYTYJKASłuchajże tego, ludu głupi i nie rozumny, wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie!
9.POZNAŃSKA- Słuchajże tego, ludu nierozumny i bez serca, który mając oczy - nie widzi, mając uszy - nie słyszy!
10.WARSZ.PRASKATy zaś słuchaj, narodzie ogłupiały, niemądry, wy wszyscy, co macie oczy, ale nie widzicie, i uszy macie, ale nie słyszycie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Posłuchaj tego nierozumny ludu, co nie masz serca; który masz oczy a nie widzisz, uszy a nie słyszysz!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchajcie, ludu głupi i bez rozumu: Macie oczy, lecz nie widzicie, macie uszy, lecz nie słyszycie!