« Jer 5:21 Księga Jeremiasza 5:22 Jer 5:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A więc się mnie bać nie będziecie? mówi Pan, a przed obliczem mojem nie będziecie żałować? którym położył piasek granicą morską, rozkazanie wieczne, które nie przeminie: i poruszy się, a nie przemogą: i wzburzą się wały jego, a nie przejdą go.
2.GDAŃSKA.1881I nie będziecież się mnie bali? mówi Pan; a przed obliczem mojem nie będziecież się lękali? którym położył morzu piasek za granicę ustawą wieczną, a nie przestąpi jej. Choć się wzruszą, wszakże nie przemogą; choć się wzburzą wały jego, wszakże nie przeskoczą go.
3.GDAŃSKA.2017Czy mnie nie będziecie się bać? – mówi PAN. Czy nie będziecie się lękać mnie, który położyłem piasek jako granicę morza mocą wieczystej ustawy, a ono jej nie przekroczy. Choćby fale się burzyły, jednak nie przemogą; choćby huczały, jednak nie przeskoczą go.
4.CYLKOWCzyżbyście się nie mieli Mnie obawiać, rzecze Wiekuisty, albo przed obliczem Mojém nie drżeć, którym ustanowił piasek granicą morza, jako kres odwieczny, którego nie przekroczy. I wzburzą się, ale nie przemogą, i zaszumią fale jego, ale nie przestąpią go.
5.KRUSZYŃSKICzyż nie boicie się mnie - rzecze Bóg; nie drżycie przed obliczem mojem - przedemną - który położyłem piasek, aby był brzegiem morskim - granicą wieczną, za którą nie przejdzie? burzą się bałwany, ale przemóc nie mogą, szumią, ale nie przestąpią.
6.TYSIĄCL.WYD1Czy nie ulękniecie się mnie — wyrocznia Jahwe, czy drżeć nie będziecie przede mną? Jam piasek morza położył na granicę, na wieczystą zaporę, której nie przestąpi. Może się miotać, ale jest bezsilne, wrą jego fale, lecz jej nie przekroczą.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie boicie się Mnie - wyrocznia Pana, nie drżycie przede Mną, który ustanowiłem wydmy jako brzeg morza, jako granicę wieczną i nieprzekraczalną? Szaleje ono, lecz jest bezsilne, huczą bałwany, lecz nie mogą się dalej posunąć.
8.BRYTYJKACzy nie ma u was bojaźni przede mną? – mówi Pan – i nie drżycie przed moim obliczem? Ja wytyczyłem morzu jako granicę piasek nadbrzeżny, wieczystą zaporę, której przebyć nie może, i choć się burzy, jednak jej nie przemoże, choć szumią jego fale, jednak jej nie mogą przekroczyć.
9.POZNAŃSKACzyż mnie się bać nie będziecie - mówi Jahwe - czyż nie zadrżycie przede mną? Morzu piaskiem wyznaczyłem granicę, odwieczny próg, którego nie przekroczy. Burzą się [odmęty], ale nie przemogą, piętrzą się jego fale, lecz go nie przestąpią.
10.WARSZ.PRASKANie bójcie się Mnie przecież, mówi Pan. nie trzęście się przed moim obliczem! To Ja morzu wydmami wyznaczyłem granice, jako progi, których nigdy nie może przekraczać. A choćby i bardzo wzburzyło się, granic tych przejść nie może; choćby na nim wielkie fale powstały, przez wydmy się nie przedostaną.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy nie powinniście się Mnie obawiać mówi WIEKUISTY, czy nie drżeć przed Moim obliczem? Tego, co prastarym dekretem ustanowił piasek granicą morza, której nie przekroczy. Wzburzą się fale ale jej nie przemogą, zaszumią lecz nie przekroczą.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy wy się Mnie nie boicie?! - oświadcza PAN. Czy nie ogarnia was lęk przede Mną? Ja uczyniłem piasek granicą dla morza, mocą wiecznej ustawy, której ono nie łamie. Choć burzą się jego fale, nie mogą jej złamać, choć szumią, nie przekraczają jej!