« Jer 5:23 Księga Jeremiasza 5:24 Jer 5:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nie mówili w sercu swojem: Bójmy się Pana, Boga naszego, który nam daje deszcz ranny i późny czasu swego, który nam strzeże zupełności żniwa rocznego.
2.GDAŃSKA.1881Ani rzekli w sercu swem: Bójmy się już Pana, Boga naszego, który daje deszcz i w jesieni i na wiosnę czasu swego, który tygodni pewnych i żniwa naszego przestrzega.
3.GDAŃSKA.2017I nie powiedzieli w swoim sercu: Bójmy się PANA, naszego Boga, który daje deszcz jesienny i wiosenny w swoim czasie; który zapewnia nam ustalone tygodnie żniwa.
4.CYLKOWI nie pomyśleli w sercu swojém: Obawiajmy się też Wiekuistego, Boga naszego, który spuszcza deszcz wczesny w porze swojej, który tygodnie wyznaczone żniwa nam przechowuje.
5.KRUSZYŃSKII nie mówią w sercu swojem: "Boimy się Boga, Pana naszego, tego, który daje deszcz obfity i deszcz późny. lata szabatowe i strzeże dla nas żniwa pomyślnego"
6.TYSIĄCL.WYD1a nie powiedzieli w swym sercu: "Lękajmy się Jahwe, naszego Boga, co daje deszcz: deszcz jesienny i deszcz wiosenny w swej porze, który napoi zagony, i nad żniwem naszym ma pieczę".
7.TYSIĄCL.WYD5Nie powiedzieli w swych sercach: Chcemy bać się Pana, Boga naszego, który daje w swoim czasie deszcz wczesny i późny, który zapewnia nam ustalone tygodnie żniw.
8.BRYTYJKAI nie pomyśleli w swoim sercu: Bójmy się Pana, naszego Boga, który daje w czasie właściwym zarówno deszcz wczesny, jak i późny, który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa.
9.POZNAŃSKAI nie postanowili w swym sercu: "Przejmijmy się bo jaźnią Jahwe, Boga naszego, który zsyła deszcze nasycające zagony; (opady jesienne i wiosenne) w swej porze, który chroni nam plony!"
10.WARSZ.PRASKANie powiedzieli sobie, że zaczną się bać swego Pana i Boga, który im zsyła deszcz jesienią i wzrost we właściwej porze, i czas niezmienny zapewnia na tygodnie żniwa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie pomyśleli w swoim sercu: Bójmy się także WIEKUISTEGO, naszego Boga, który swojego czasu daje wczesny i późny deszcz, który strzeże nam wyznaczonych tygodni żniwa.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie pomyśleli w swym sercu: Okażmy szacunek PANU, naszemu Bogu, Temu, który nam daje deszcz wiosenny i jesienny we właściwej porze, który dba o zachowanie ustalonego porządku żniw.