« Jer 5:25 Księga Jeremiasza 5:26 Jer 5:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo się naleźli między ludem moim niezbożnicy, dybiący jako ptasznicy, zastawiający poniki i sidła na poimanie ludzi.
2.GDAŃSKA.1881Bo się znajdują w ludu moim niezbożnicy, którzy czyhają jako łowcy, rozciągają sieci, zastawiają sidła, a łapią ludzi.
3.GDAŃSKA.2017Wśród mego ludu bowiem znajdują się niegodziwcy, którzy czyhają jak łowcy, rozciągają sieci, zastawiają sidła, łapią ludzi.
4.CYLKOWBo znajdują się w narodzie Moim niegodziwi: czyhają, jak ptasznicy się przyczajają, zastawiają sidła, by ludzi złowić.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem w narodzie moim znajdują się przewrotni, czają się, jako ptasznik, sidła zastawiają i ludzi łowią.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak, są wśród ludu mojego złoczyńcy, co pętle zastawiają; i zarzucają sidła, jak ptasznicy, lecz ludzi łowią.
7.TYSIĄCL.WYD5Bo są w narodzie moim przewrotni, co splatają sieć jak łowca ptaków, zastawiają sidła, łowią ludzi.
8.BRYTYJKAGdyż w moim ludzie są bezbożni, którzy rozstawiają sieci jak ptasznicy, zastawiają zgubne sidła, aby łapać ludzi.
9.POZNAŃSKABo wśród ludu mego znajdują się złoczyńcy; czają się jak skulony ptasznik, zastawiają sidła, omotują ludzi.
10.WARSZ.PRASKAZaprawdę, są w moim narodzie przestępcy, co sieci przygotowują jako łowcy ptaków. Pułapki zastawiają, chcąc ludzi w nie łowić.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo w Mym narodzie znajdują się niegodziwi; czyhają jak ptasznicy, opadają, zastawiają sidła, by złowić ludzi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż w moim ludzie zagnieździli się bezbożni, ukryli się za listowiem, zaczaili jak ptasznicy i niszczą schwytanych ludzi!