« Jer 5:26 Księga Jeremiasza 5:27 Jer 5:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako klatka pełna ptaków, tak domy ich pełne zdrady, dlatego urośli i zbogacili.
2.GDAŃSKA.1881Jako klatka pełna ptaków, tak domy ich pełne są zdrady; przetoż się wzmogli i zbogacili.
3.GDAŃSKA.2017Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są zdrady. Dlatego stali się wielcy i bogaci.
4.CYLKOWNiby klatka pełna ptactwa tak i domy ich pełne łupu chytrości; w ten sposób wzmogli się i zbogacili.
5.KRUSZYŃSKIJako klatka pełna jest ptactwa, tak domy ich są pełne zdrady; w taki sposób stają się wielkimi i bogatymi;
6.TYSIĄCL.WYD1Jak klatka jest pełna ptaków, tak ich domy są pełne zdzierstwa; dlatego urośli i wzbogacili się,
7.TYSIĄCL.WYD5Jak klatka pełna jest ptaków, tak domy ich przepełnione są oszustwem: w ten sposób stają się oni wielkimi i bogatymi,
8.BRYTYJKAJak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są zrabowanego mienia; dlatego stali się możni i bogaci,
9.POZNAŃSKAJak torba myśliwska pełna jest ptactwa, tak domy ich pełne są szalbierstwa. Tak oto doszli do potęgi i bogactw,
10.WARSZ.PRASKAI jak kosz jest wypełniony ptakami, tak domy wasze pełne są przewrotności. Stąd bierze się wasza wielkość i bogactwo.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak klatka pełna ptactwa tak i ich domy pełne są łupu zdrady; w ten sposób się wzmocnili i wzbogacili.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJak klatka pełna jest ptactwa, tak ich domy pełne tego, co zagarnęli oszustwem - to dlatego są tacy wielcy i bogaci!