« Jer 5:2 Księga Jeremiasza 5:3 Jer 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Panie! oczy twoje patrzają na wiarę: ubiłeś je, a nie boleli, starłeś je, a nie chcieli przyjąć karania: zatwardzili oblicza swe nad opokę a nie chcieli się wrócić.
2.GDAŃSKA.1881O Panie! izali oczy twoje nie patrzą na prawdę? Bijesz ich, ale ich nie boli; wniwecz ich obracasz, ale nie chcą przyjąć karania; zatwardzili oblicza swe nad opokę, nie chcą się nawrócić.
3.GDAŃSKA.2017PANIE, czy twoje oczy nie są zwrócone ku prawdzie? Biłeś ich, ale oni nie czują bólu; obróciłeś ich wniwecz, ale nie chcą przyjąć pouczenia. Uczynili swe twarze twardszymi od skały, nie chcą się nawrócić.
4.CYLKOWWiekuisty! Alboż oczy Twoje nie ku prawdzie? Raziłeś ich, ale nie czuli, tępiłeś ich, ale wzbraniali się przestrogę przyjąć; twardszém nad skałę uczynili oblicze swoje, nie chcieli się nawrócić.
5.KRUSZYŃSKIBoże! Wasze oczy nie szukają prawdy! Podbiliście je i nie odczuwają bólu; odwróciliście je i nie mogą spostrzec pouczenia; uczynili swoją twarz twardszą nad skałę, odmawiają nawrócenia się.
6.TYSIĄCL.WYD1Czy oczy Twe, Jahwe, nie łakną prawdy? Ty ich pobiłeś, ale nie boleli, zniszczyłeś, lecz nie baczyli na przestrogę. Twarz swoją uczynili twardszą niż skała, nie chcieli się nawrócić.
7.TYSIĄCL.WYD5Panie! Czyż oczy Twoje nie są zwrócone ku temu, co prawdziwe? Dotknąłeś ich klęską - nic sobie z tego nie robili, zagładą - nie chcieli przyjąć pouczenia. Skamieniało ich oblicze bardziej niż skała, i nie nawrócili się.
8.BRYTYJKAPanie, czy twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? Ty ich smagasz, lecz oni nie czują bólu, Ty ich wytracasz, lecz oni nie przyjmują karcenia; uczynili swoje oblicze twardsze niż skała, nie chcą się nawrócić.
9.POZNAŃSKACzyż oczy Twe, Jahwe, nie pragną wierności? Smagałeś ich - a pozostali nieczuli; miażdżyłeś ich - a nie chcieli przyjąć przestrogi, oblicze swe uczynili twardsze od skały, nawrócić się nie chcieli.
10.WARSZ.PRASKAPanie, czyż Twoje oczy nie są zwrócone ku temu, co prawe? Zesłałeś na nich nieszczęścia, ale się nie poprawili, zagładą im całkowitą groziłeś, lecz oni odrzucili Twoje pouczenia. Czoła ich są twardsze od głazu i wciąż nie są skłonni, żeby się nawrócić.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY! Czy Twoje oczy nie są ku prawdzie? Raziłeś ich, ale nie czuli; tępiłeś ich, ale się wzbraniali przyjąć przestrogę; twardszym od skały uczynili swoje oblicze oraz nie chcieli się nawrócić.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPANIE, czy Twoje oczy nie kierują się w stronę prawdy? Biłeś ich, ale nie słabli, przyprawiałeś o śmierć, lecz nie chcieli przyjąć pouczenia. Swe twarze uczynili twardszymi niż skała - i nie chcą się nawrócić!