« Jer 5:30 Księga Jeremiasza 5:31 Jer 6:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Prorocy prorokowali kłamstwo, a kapłani przyklaskowali rękoma swemi, a lud mój umiłował takie rzeczy: cóż się tedy stanie na ostatku jego?
2.GDAŃSKA.1881Prorocy kłamliwie prorokują, a kapłani panują przez ręce ich, a lud mój kocha się w tem; czegożbyście na ostatek nie uczynili?
3.GDAŃSKA.2017Prorocy kłamliwie prorokują i kapłani panują przez ich ręce, a mój lud to kocha. Cóż uczynicie, kiedy nadejdzie koniec?
4.CYLKOWProrocy prorokują kłamliwie, a kapłani ciemiężą podług wskazań ich, a naród Mój lubuje się w tém! Ale co poczniecie u kresu tego wszystkiego?
5.KRUSZYŃSKIProrocy prorokują, kłamiąc, podobnie, jak oni, postępują kapłani, i lud mój w tem samem się kocha, i co czynicie wobec tego?
6.TYSIĄCL.WYD1prorocy prorokują kłamliwie; kapłani nauczają na własną rękę. A mój lud kocha się w tym! Lecz cóż poczniecie, kiedy przyjdzie koniec?»
7.TYSIĄCL.WYD5Prorocy przepowiadają kłamliwie, kapłani nauczają na własną rękę, a lud mój to lubi. I cóż uczynicie, gdy kres tego nadejdzie?
8.BRYTYJKAProrocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię; mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy?
9.POZNAŃSKAProrocy przepowiadają fałszywie, kapłani zaś uczą na własną rękę. A lud mój to lubi! Lecz cóż uczynicie, gdy koniec nastąpi?
10.WARSZ.PRASKAProrocy kłamstw się dopuszczają a kapłani uczą, jak im się podoba, lud zaś mój lubuje się tym wszystkim. I cóż będziecie czynić, gdy nadejdzie koniec?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Prorocy prorokują kłamliwie, kapłani uciskają według ich wskazań, a Mój naród się w tym kocha! Ale co uczynicie u kresu tego wszystkiego?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITProrocy prorokują fałszywie, kapłani rządzą tak, jak im wygodnie, a mój lud nawet to lubi! Co jednak zrobicie, gdy nadejdzie kres?