« Jer 5:4 Księga Jeremiasza 5:5 Jer 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak pójdę do czelniejszych i będę im mówił; bo oni poznali drogę Pańską, sąd Boga swego: a oto jeszcze ci więcéj społem złamali jarzmo, potargali związki.
2.GDAŃSKA.1881Pójdę do celniejszych, i będę mówił do nich; bo oni są powiadomi drogi Pańskiej, i sądu Boga swego; ale i ci wespół połamali jarzmo, potargali związki.
3.GDAŃSKA.2017Pójdę do wielkich i będę mówił do nich, bo oni znają drogę PANA i sąd swego Boga. Lecz oni również złamali jarzmo, zerwali więzy.
4.CYLKOWZwrócę się do wielkich i pomówię z nimi, ci wszak znają drogę Wiekuistego, prawo Boga swojego. - Ale i ci wespół skruszyli jarzmo, potargali więzy.
5.KRUSZYŃSKIPójdę więc do wielkich i powiem im, ponieważ oni znają drogę Bożą - Prawo Pana swego... Lecz oni również pospołu złamali jarzmo, potargali więzy!
6.TYSIĄCL.WYD1Pójdę do możnych i do nich przemówię, bo ci powinni znać drogi Jahwe i Prawo ich Boga. Lecz to oni jednomyślnie jarzmo złamali i porwali powrozy.
7.TYSIĄCL.WYD5Może pójdę więc do ludzi wybitnych i będę mówił do nich. Ci bowiem znają drogę Pańską, obowiązki wobec swego Boga. Lecz oni także pokruszyli jarzmo, potargali więzy.
8.BRYTYJKAPójdę do możnych i pomówię z nimi, wszak oni znają drogę Pana, prawo swojego Boga; lecz także ci połamali jarzmo, zerwali więzy.
9.POZNAŃSKAUdam się więc do wielkich [tej ziemi] i rozmówię się z nimi; oni bowiem znają drogę Jahwe, Prawo swego Boga. Lecz również oni wspólnie złamali jarzmo, pozrywali więzy.
10.WARSZ.PRASKAPójdę tedy raczej do wielkich tego świata, by im do rozsądku przemówić. Bo tacy znają przecież drogę Pana i prawa ich Boga własnego. Ale i oni połamali jarzmo i wszystkie więzy porwali.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zwrócę się do wielkich oraz pomówię z nimi, ci przecież znają drogę WIEKUISTEGO, sąd swojego Boga. Ale i ci skruszyli razem jarzmo, i potargali więzy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITUdam się do bogatszych i pomówię z nimi; ci znają drogi PANA i prawo swojego Boga. Lecz oni też, razem wzięci, połamali jarzmo i zerwali więzy.