« Mat 8:12 Ewangelia Mateusza 8:13 Mat 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł Jezus Setnikowi: Idź, a jakoś uwierzył, niech będzie tobie. I uzdrowione było pacholę jego onej godziny.
2.WUJEK.1923I rzekł Jezus setnikowi: Idź, a jakoś uwierzył, niech ci się stanie. I uzdrowiony jest sługa onéj godziny.
3.RAKOW.NTI rzekł Jezus Setnikowi: Idź, a jakoś uwierzył, niechci się sstanie; i uleczony był sługa jego w onę godzinę.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Jezus setnikowi: Idź, a jakoś uwierzył, niech ci się stanie; i uzdrowiony jest sługa jego onejże godziny.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział Jezus setnikowi: Idź, a jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I o tej godzinie jego sługa został uzdrowiony.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI rzekł Jezus rotmistrzowi: Idź, a jakoś uwierzył, niech ci się stanie. I ozdrowiał sługa tejże godziny.
7.SZCZEPAŃSKIA do setnika rzekł Jezus: Idź! - i jakoś uwierzył, niech ci się stanie. I w tejże godzinie sługa ozdrowiał.
8.GRZYM1936I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jakoś uwierzył, niechaj ci się stanie. I tej samej chwili sługa został uzdrowiony.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł Jezus setnikowi: Idź, a jakoś uwierzył, niech ci się stanie. I uzdrowiony jest sługa onej godziny.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł Jezus setnikowi: Idź, a jak uwierzyłeś niech ci się stanie. I uzdrowiony został sługa w tej godzinie.
11.TYSIĄCL.WYD5Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
12.BRYTYJKAI rzekł Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I został uzdrowiony sługa w tej godzinie.
13.POZNAŃSKAA setnikowi Jezus powiedział: - Idź, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. I w tejże chwili sługa został uzdrowiony.
14.WARSZ.PRASKAA potem powiedział do setnika: Idź i niech się stanie tak, jak uwierzyłeś. I właśnie o tej godzinie został uzdrowiony jego sługa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus powiedział też setnikowi: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej godzinie został uzdrowiony jego sługa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach Jezus zwrócił się do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I w tej chwili jego chłopiec został uzdrowiony.
17.TOR.NOWE.PRZ.I Jezus powiedział setnikowi: Idź, i jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I w tej godzinie jego sługa został uzdrowiony.