« Mat 8:18 Ewangelia Mateusza 8:19 Mat 8:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy jeden Doctor, rzekł mu: Uczycielu, pójdę za tobą, gdzie jedno pójdziesz.
2.WUJEK.1923I przystąpiwszy jeden Doktor, rzekł mu: Nauczycielu! pójdę za tobą, gdzie jedno pójdziesz.
3.RAKOW.NTA przystąpiwszy jeden uczony w piśmie, rzekł mu: Mistrzu, pójdę za tobą, gdziebyś jedno odszedł.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpiwszy niektóry z nauczonych w Piśmie, rzekł mu: Mistrzu! pójdę za tobą, gdziekolwiek pójdziesz.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy podszedł pewien uczony w Piśmie i powiedział do niego: Mistrzu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI przystąpiwszy jeden doktor zakonny, rzekł mu: Nauczycielu, pójdę za tobą, gdzie jeno pójdziesz.
7.SZCZEPAŃSKIl przystąpił pewien uczony, mówiąc doń: Mistrzu; pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.
8.GRZYM1936Zbliżył się wtedy do niego jeden uczony w zakonie i rzekł mu: Mistrzu, pójdę za tobą, gdziekolwiek pójdziesz.
9.DĄBR.WUL.1973I przystąpił do niego pewien uczony w Piśmie mówiąc: Nauczycielu, dokądkolwiek pójdziesz, pójdę za tobą.
10.DĄBR.GR.1961I przystąpił do niego pewien uczony w Piśmie mówiąc: Nauczycielu, dokądkolwiek pójdziesz, pójdę za tobą.
11.TYSIĄCL.WYD5A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.
12.BRYTYJKAI przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz.
13.POZNAŃSKAA pewien nauczyciel Pisma powiedział Mu: - Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.
14.WARSZ.PRASKAWówczas to pewien uczony w Piśmie, zbliżywszy się do Niego, powiedział: Nauczycielu, pójdę z Tobą, dokąd tylko się udasz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy podszedł jeden z uczonych w Piśmie i mu powiedział: Mistrzu, pójdę za tobą, gdziekolwiek pójdziesz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy podszedł do Niego pewien znawca Prawa: Nauczycielu - powiedział - pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.
17.TOR.NOWE.PRZ.I podszedł jeden uczony w Piśmie, i powiedział do Niego: Nauczycielu! Pójdę za Tobą, dokądkolwiek byś poszedł.