« Przys 31:11 Księga Przysłów 31:12 Przys 31:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odda mu dobrem, a nie złem po wszystkie dni żywota swojego.
2.GDAŃSKA.1881Dobrze mu czyni, a nie źle, po wszystkie dni żywota swego.
3.GDAŃSKA.2017Dobro mu będzie wyświadczać, a nie zło, po wszystkie dni swego życia.
4.KRAMSTUCKPrzyczynia ona jemu szczęście, nigdy przykrości przez wszystkie dni swojego życia.
5.CYLKOWŚwiadczy mu dobrze, a nie źle, po wszystkie dni życia swego.
6.TYSIĄCL.WYD5{Gimel} nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia.
7.BRYTYJKAgdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia;
8.POZNAŃSKADobro mu świadczy - nie zło przez wszystkie dni swego życia.
9.WARSZ.PRASKACzyni mu bowiem tylko dobrze, nigdy źle, przez wszystkie dni jego życia. Dalet
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dobrze mu świadczy – a nie źle, po wszystkie dni swojego życia.
11.EIB.BIBLIA.2016Darzyć go będzie dobrem przez wszystkie dni swego życia!