« 2Sam 19:26 2 Księga Samuela 19:27 2Sam 19:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nadto i oskarżył mię, sługę twego, do ciebie, pana mego, króla: ale ty, panie mój, królu, jesteś jako Aniół Boży: czyń, coć się podoba.
2.GDAŃSKA.1881I oskarżył sługę twego przed królem, panem moim; ale król, pan mój, jest jako Anioł Boży; przetoż czyń, co dobrego jest w oczach twoich.
3.GDAŃSKA.2017On zaś oczernił twego sługę przed moim panem, królem. Lecz mój pan, król, jest jak anioł Boga. Uczyń więc, co jest dobre w twoich oczach.
4.CYLKOW(19:28) On jednak oczernił sługę twojego przed panem moim i królem. Ale pan mój i król podobny do anioła Bożego - czyń tedy co za dobre uznajesz!
5.KRUSZYŃSKI(19:28) On zaś oczernił sługę twego przed panem moim, królem. Lecz pan mój, król, jest jak anioł Boży; uczyń, co tobie się wyda za odpowiednie.
6.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem na sługę twego rzucono oszczerstwo przed moim panem i królem. Ale pan mój, król, jest jak anioł Boży. Postąp więc, jak ci się wyda słuszne.
7.BRYTYJKAOczernił on twego sługę przed moim panem, królem; lecz mój pan, król, jest jak anioł Boży; uczyń tedy, co uznasz za dobre!
8.POZNAŃSKA(19:28) On zaś oczernił sługę twego wobec pana mego, króla! Ale pan mój, król, jest jak wysłannik Boży: uczyń więc, co uznasz za słuszne.
9.WARSZ.PRASKA(19:28) Tymczasem sługa mój oczernił mnie przed moim panem i królem. Ale mój pan i król jest jak anioł Boży, niech czyni, co uzna za słuszne.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:28) Jednak on oczernił twojego sługę przed moim panem i królem. Ale mój pan i król podobny jest do Bożego anioła – czyń zatem, co uznajesz za dobre!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz on oczernił mnie przed moim panem, królem. Jednak mój pan, król, jest jak anioł Boży. Czyń więc, co uznasz za dobre.