« 4Moj 33:56 4 Księga Mojżeszowa 34:1 4Moj 34:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPMowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc:
2.WUJEK.1923I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:
3.GDAŃSKA.1881Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Mojżesza:
5.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
6.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
7.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5Mówił dalej Pan do Mojżesza:
9.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
10.POZNAŃSKAI przemówił Jahwe do Mojżesza:
11.WARSZ.PRASKAI przemówił Jahwe do Mojżesza w te słowa: Wydaj synom Izraela taki oto rozkaz:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:
13.EIB.BIBLIA.2016PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: