« 4Moj 34:11 4 Księga Mojżeszowa 34:12 4Moj 34:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ciągną się aż do Jordana, a napoślad Słonym się Morzem ogarnie. Tę ziemię będziecie mieć po krajoch swych wokoł”.
2.WUJEK.1923I pociągną aż do Jordanu, a na ostatek morzem słonem się zamkną. Tę ziemię będziecie mieć wedle granic jéj wokół.
3.GDAŃSKA.1881A przyjdzie ta granica aż ku Jordanu, a skończy się u morza słonego. Tać będzie ziemia wasza w granicach swoich w około.
4.GDAŃSKA.2017Następnie ta granica zejdzie ku Jordanowi, a zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasza ziemia ze swymi granicami wokoło.
5.CYLKOWI zstąpi ta granica do Jardenu, a będą występy jej ku morzu Słonemu; taką niechaj będzie ziemia wasza w granicach swoich, wokoło!"
6.KRUSZYŃSKIi pójdzie granica wzdłuż Jordanu i linja jej dosięgnie morza Słonego. Taki będzie wasz kraj w swoich granicach naokoło".
7.MIESESGranica ta będzie [dalej] zstępowała ku Jordanowi, wylot zaś jej będzie do Morza Słonego. Takim niech wam będzie Kraj odnośnie granic swoich dookoła”.
8.TYSIĄCL.WYD5Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasz kraj ze swymi granicami dokoła.
9.BRYTYJKApotem granica ta zejdzie w dół ku Jordanowi, a krańce jej będą sięgać do Morza Słonego. W obrębie tych granic mieścić się będzie wasza ziemia.
10.POZNAŃSKADalej zejdzie ta granica ku Jordanowi, a jej krańce sięgną Morza Słonego. Tak będzie [wyglądał] wasz kraj ze swymi granicami dookoła.
11.WARSZ.PRASKApotem skierujecie się wzdłuż łańcucha górskiego ciągnącego się nad morzem, zaczynając od jeziora Kinneret, w kierunku wschodnim. Wreszcie pobiegnie granica wzdłuż Jordanu, dochodząc aż do Morza Słonego. Tak będą wyglądały granice danej wam krainy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem ta granica zejdzie do Jardenu, a jej końce będą przy morzu Słonym. Taką niech będzie wkoło wasza ziemia w swoich granicach.
13.EIB.BIBLIA.2016Następnie zejdzie ona ku Jordanowi i krańcami sięgnie Morza Słonego - w tych granicach mieścić się będzie wasza ziemia.