« 4Moj 34:12 4 Księga Mojżeszowa 34:13 4Moj 34:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzykazał jest Mojżesz synom israelskim rzekąc: „Ta to będzie ziemia, ktorąż będziecie mieć losem a ktorąż jest przykazał Pan dać dziewiąci pokoleniu a poł pokoleniu.
2.WUJEK.1923I przykazał Mojżesz synom Izraelowym, mówiąc: Ta będzie ziemia, którą posiądziecie losem, i którą kazał Pan dać dziewięciorgu pokoleniu, i połowicy pokolenia.
3.GDAŃSKA.1881Tedy oznajmił Mojżesz synom Izraelskim, mówiąc: Tać jest ziemia, którą dziedzicznie otrzymacie losem, jako rozkazał Pan, abym ją dał dziewięciorgu pokoleniu, i połowie pokolenia Manasesowego.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Mojżesz rozkazał synom Izraela: To jest ziemia, którą odziedziczycie przez losowanie, którą PAN rozkazał dać dziewięciu i pół pokoleniu.
5.CYLKOWI zapowiedział Mojżesz synom Israela, i rzekł: "Oto ziemia, którą rozdzielicie na udziały losem, a którą rozkazał Wiekuisty oddać dziewięciu pokoleniom, i połowie pokolenia.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz rozkazał synom Izraelowym, mówiąc: "Ten jest kraj, który podzielicie losem, jak rozkazał Bóg, aby dać dziewięciu pokoleniom i połowie pokolenia.
7.MIESESMojżesz polecił Synom Izraela, mówiąc: „Takim jest Kraj, który otrzymacie, jako dziedzictwo – wedle losu, a który Wiekuisty przykazał oddać dziewięciu pokoleniom i połowie [jeszcze jednego] pokolenia.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Mojżesz dał taki nakaz Izraelitom: To jest kraj, który macie podzielić losem, a który Pan nakazał dać dziewięciu i pół pokoleniom.
9.BRYTYJKAI rozkazał Mojżesz synom izraelskim: To jest ziemia, którą przez los obejmiecie w dziedziczne posiadanie, a którą Pan rozkazał nadać dziewięciu i pół plemionom,
10.POZNAŃSKAPotem Mojżesz tymi słowy upomniał Izraelitów: - Oto jest kraj, który podzielicie rzucając losy. Jahwe polecił dać go dziewięciu i pół pokoleniom.
11.WARSZ.PRASKAI wydał Mojżesz rozkaz synom Izraela, mówiąc: Oto tam znajduje się ziemia, którą rozdzielicie losami między siebie. Jahwe rozkazał wydać ją dziewięciu całym pokoleniom i połowie dziesiątego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Mojżesz zapowiedział synom Israela, mówiąc: Oto ziemia, którą losem rozdzielicie na udziały. WIEKUISTY rozkazał ją oddać dziewięciu pokoleniom oraz połowie pokolenia.
13.EIB.BIBLIA.2016Mojżesz przekazał zatem Izraelitom: To jest ziemia, którą obejmiecie na własność przez losowanie, ziemia, którą PAN polecił dać dziewięciu i pół plemionom,