« 4Moj 34:13 4 Księga Mojżeszowa 34:14 4Moj 34:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBo pokolenie synow Rubenowych po czeladziach swych ❬a❭ pokolenie synow Gadowych podle przyrodzonych i podle liczby swej, a poł pokolenia Manassowa,
2.WUJEK.1923Albowiem pokolenie synów Ruben według domów swoich, i pokolenie synów Gad według liczby rodów, połowica téż pokolenia Manasse,
3.GDAŃSKA.1881Bo wzięło pokolenie synów Rubenowych według domów ojców swych, i pokolenie synów Gadowych według domów ojców swych, i połowa pokolenia Manasesowego wzięli dziedzictwo swoje.
4.GDAŃSKA.2017Bo pokolenie synów Rubena według domów swych ojców i pokolenie synów Gada według domów swych ojców już otrzymały swoje dziedzictwo i połowa pokolenia Manassesa już otrzymała swoje dziedzictwo.
5.CYLKOWGdyż wzięły pokolenie synów Reubena, według domów swych rodowych, i pokolenie synów Gada, według domów swych rodowych, i pokolenie synów Gada, według domów swych rodowych, i połowa pokolenia Menaszy, - wzięły one udział swój;
6.KRUSZYŃSKIPokolenie bowiem Rubenitów, według ich domów patrjarchalnych i pokolenie Gadytów według ich domów patrjarchalnych otrzymali, oraz połowa pokolenia Manassesa otrzymała swoje dziedzictwo.
7.MIESESAlbowiem pokolenie Synów [pokolenia] Rubinowego odebrało [już] – wedle domów swych rodowych, [zarówno jak] i pokolenie Synów [pokolenia] Gadowego – wedle domów swych rodowych, – a i połowa pokolenia Menasego odebrała [już], – dziedzictwo swoje,
8.TYSIĄCL.WYD5Pokolenie bowiem Rubenitów otrzymało już posiadłość dla swoich rodzin, podobnie pokolenie Gadytów i połowa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali już swoje dziedzictwo.
9.BRYTYJKAgdyż plemię synów Rubena według swych rodów i plemię synów Gada według swych rodów, i pół plemienia Manassesa wzięły już swoje dziedzictwo;
10.POZNAŃSKAPokolenie Rubenitów bowiem otrzymało [już posiadłość] dla swoich rodów, podobnie pokolenie Gadytów i połowa pokolenia Manassego otrzymały swoje dziedzictwo.
11.WARSZ.PRASKADwa bowiem pokolenia: Rubenici razem z wszystkimi ich rodami oraz Gadyci z ich wszystkimi rodami już otrzymały swoje dziedzictwo. Podobnie część swoją otrzymała połowa pokolenia Manassesa.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż pokolenie synów Reubena, według swych domów rodowych i pokolenie synów Gada, według swych domów rodowych, i połowa pokolenia Menaszy te wzięły swój udział.
13.EIB.BIBLIA.2016ponieważ plemię Rubena według swoich rodów, plemię Gada według swoich rodów i połowa plemienia Manassesa objęły już swoje dziedzictwo.