« 4Moj 34:20 4 Księga Mojżeszowa 34:21 4Moj 34:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz pokolenia Benijaminowa Elidab syn Kaselonow,
2.WUJEK.1923Z pokolenia Benjamin, Elidad, syn Chaselon.
3.GDAŃSKA.1881Z pokolenia Benjamin Eliad, syn Chaselenów.
4.GDAŃSKA.2017Z pokolenia Beniamina – Eliad, syn Kislona.
5.CYLKOWZ pokolenia Binjamina - Elidad, syn Kislona;
6.KRUSZYŃSKIdla pokolenia Benjamina, Elidad, syn Kislona;
7.MIESESz pokolenia Benjamina [Binjamin] – Ělidad, syn Kislona,
8.TYSIĄCL.WYD5Dla pokolenia Beniamina - Elidad, syn Kislona.
9.BRYTYJKAz plemienia Beniamina Elidad, syn Kislona;
10.POZNAŃSKAZ pokolenia Beniamina - Elidad, syn Kislona.
11.WARSZ.PRASKAz pokolenia Beniamina - Elidad, syn Kislona;
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z pokolenia Binjamina Elidad, syn Kislona;
13.EIB.BIBLIA.2016z plemienia Beniamina Elidad, syn Kislona;