« 1Krn 23:12 1 Księga Kronik 23:13 1Krn 23:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSynowie Amramowi: Aaron a Mojszesz. I odłączon Aaron, aby służył [a] ❬w❭ święci świętych i synowie jego aż na wieki a aby zażegał kadzidło Panu podle obyczaja swego a błogosławił jego jimię wiecznie.
2.WUJEK.1923Synowie Amram: Aaron i Mojżesz. I odłączony jest Aaron, aby służył w świętem świętych, sam i synowie jego na wieki, a żeby palił kadzenie Panu, według obyczaju swego, a błogosławił imieniowi jego na wieki.
3.GDAŃSKA.1881Synowie Amramowi: Aaron i Mojżesz. Lecz Aaron był odłączony, aby służył w świątnicy najświętszej, sam i synowie jego aż na wieki, i aby kadzili przed Panem, a służyli mu, i błogosławili w imieniu jego aż na wieki.
4.GDAŃSKA.2017Synowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Lecz Aaron został odłączony, aby poświęcić najświętsze rzeczy, on i jego synowie, aż na wieki – by spalać kadzidło przed PANEM, służyć mu i błogosławić w jego imieniu na wieki.
5.KRUSZYŃSKISynowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Aaron został odłączony, aby go poświęcono w roli najświętszego wraz z jego synami na zawsze, aby spalać kadzidło przed Jahwe, usługiwać mu i błogosławić w jego imieniu na zawsze.
6.TYSIĄCL.WYD5Synowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Aaron został wyłączony, aby być poświęconym na zawsze, on i jego synowie, do rzeczy najświętszych, aby spalali kadzidło przed Panem, usługiwali Mu i błogosławili w Jego imienius na wieki.
7.BRYTYJKASynowie Amrama to: Aaron i Mojżesz; Aaron został wyodrębniony – on i jego synowie – na zawsze aby mógł się poświęcić sprawom najświętszym z świętych, składaniu ofiar z kadzidła przed Panem, służbie dla niego i błogosławieniu w jego imieniu, na zawsze.
8.POZNAŃSKASynami Amrama byli: Aaron i Mojżesz. Lecz Aaron został odłączony, aby wraz z synami służyć po wieczne czasy sprawom najświętszym, składać dla Jahwe ofiary z kadzidła, służyć Mu i błogosławić w Jego Imieniu na wieki.
9.WARSZ.PRASKASynami Amrama byli: Aaron i Mojżesz. Aaron został odłączony i przeznaczony na zawsze, razem ze swymi synami, do palenia wonności przed obliczem Jahwe, do posługiwania Mu i do uwielbiania Jego imienia na wieki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synowie Amrama to: Ahron i Mojżesz. Lecz Ahron był odłączony, aby służył w miejscu Najświętszym; on sam oraz jego synowie na wieki, by kadzili przed WIEKUISTYM, Jemu służyli oraz sławili Jego Imię przez wieki.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Aaron został wydzielony do poświęcania rzeczy najświętszych, on i jego synowie, na wieki, oraz do kadzenia przed obliczem PANA, do sprawowania właściwej mu służby oraz do błogosławienia w Jego imieniu, na wieki.