« 1Krn 23:1 1 Księga Kronik 23:2 1Krn 23:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA sebraw książęta israhelska i kapłany, i kościelne sługi,
2.WUJEK.1923I zgromadził wszystkie książęta Izraelskie i kapłany i Lewity.
3.GDAŃSKA.1881I zgromadził wszystkich książąt Izraelskich, i kapłanów, i Lewitów;
4.GDAŃSKA.2017I zgromadził wszystkich książąt Izraela oraz kapłanów i Lewitów.
5.KRUSZYŃSKIZgromadził wszystkich książąt izraelskich, tudzież kapłanów i lewitów.
6.TYSIĄCL.WYD5I zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i lewitów.
7.BRYTYJKAPotem zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i Lewitów,
8.POZNAŃSKAZgromadził następnie wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i lewitów.
9.WARSZ.PRASKAZgromadził wszystkich przywódców Izraela, kapłanów i lewitów,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zgromadził wszystkich israelskich książąt, kapłanów oraz Lewitów;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Dawid zgromadził wszystkich książąt Izraela oraz kapłanów i Lewitów.