« 1Krn 23:31 1 Księga Kronik 23:32 1Krn 24:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ostrzegajcie zachowania stanu zaślubienia i rzędu świętnego i obyczaja synow Aaronowych, swej braci, aby przysługowali w domu bożem.
2.WUJEK.1923A żeby strzegli zachowania przybytku przymierza i obyczaju świątnice i zachowania synów Aaronowych, braci swéj, aby służyli w domu Pańskim.
3.GDAŃSKA.1881A tak aby pilnowali straży namiotu zgromadzenia, i straży świątnicy, i straży synów Aaronowych, braci swych, w usłudze domu Pańskiego.
4.GDAŃSKA.2017I mieli pełnić straż przy Namiocie Zgromadzenia, straż przy świątyni i straż przy synach Aarona, swych braci, w służbie domu PANA.
5.KRUSZYŃSKIBędą też mieli straż nad namiotem zgromadzenia i obsługę rzeczy świętych, zarówno jak obsługę synów Aaronowych, ich braci przy obsługiwaniu domu Bożego.
6.TYSIĄCL.WYD5Mieli pieczę nad Namiotem Spotkania, pieczę nad Miejscem Świętym i pieczę nad synami Aarona, ich braćmi, w służbie domu Pańskiego.
7.BRYTYJKAMają też roztaczać opiekę nad Namiotem Zgromadzenia, opiekę nad świątynią i opiekę nad synami Aaronowymi, ich braćmi, w służbie dla świątyni Pana.
8.POZNAŃSKAWinni też mieć pieczę nad Namiotem Zjednoczenia, nad Świątynią i nad synami Aarona, swymi braćmi w służbie dla Domu Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAOni też opiekowali się Namiotem Spotkania, wszystkimi świętymi przedmiotami, a także swymi braćmi, synami Aarona, w tym wszystkim, co dotyczyło świątyni Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I aby przestrzegali działania domu w wyznaczonym czasie, posługi Świątyni oraz posługi synów Ahrona, swoich braci, w służbie Domu WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa nich miała też spoczywać troska o namiot spotkania, o miejsce święte i o samych potomków Aarona, ich braci, w służbie na rzecz domu PANA.