« 1Krn 23:8 1 Księga Kronik 23:9 1Krn 23:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSynowie Symeonowi: Salomit a Ozyjel, a Aram, ci trze, ci książęta czeladzi Leedamowych.
2.WUJEK.1923Synowie Semei: Salomith i Hosyel i Aran, trzéj: ci przedniejsi familii Leedan.
3.GDAŃSKA.1881Synowie Semejowi: Salomit, i Hazyjel, i Haran, ci trzej. Cić byli przedniejsi domów ojcowskich z Laadana.
4.GDAŃSKA.2017Synowie Szimejego: Szelomit, Chaziel i Haran – ci trzej byli naczelnikami rodów Ladana.
5.KRUSZYŃSKISynowie Szimii: Szelomit, Hazijel i Haran - trzej Ci są przełożonymi rodów od Laadana.
6.TYSIĄCL.WYD5Synowie Szimejego: Szelomit, Chazjel i Haran trzej. Ci byli naczelnikami rodów Ladana.
7.BRYTYJKASynowie Szimejego to: Szelomit, Chazjel i Haran, razem trzech; ci byli naczelnikami rodów Laadana.
8.POZNAŃSKASynami Szimiego byli: Szelomit, Chaziel i Haran - ci trzej. Byli oni naczelnikami rodów Ladana.
9.WARSZ.PRASKASzimei miał również trzech synów. Oto oni: Szelomit, Chazjel i Haran. Byli oni naczelnikami rodów Ladana.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synami Szymei: Salomot, Chezjel i Haran, ci trzej. Ci byli przedniejszymi domów ojcowskich z Ladana.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Szimiego: Szelomit, Chazjel i Haran - trzej. Byli oni naczelnikami rodów Ladana.