« 2Sam 19:12 2 Księga Samuela 19:13 2Sam 19:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Amazie téż powiedzcie: A zaś ty nie kość moja i ciało moje? To mi niech Bóg uczyni i to niech przyczyni, jeźli nie hetmanem będziesz u mnie przez wszystek czas miasto Joaba.
2.GDAŃSKA.1881Amazie także powiedzcie: Izaliś ty nie jest kość moja, i ciało moje? To niech mi uczyni Bóg, i to niech przyczyni, jeźli hetmanem wojska nie będziesz przedemną po wszystkie dni, miasto Joaba.
3.GDAŃSKA.2017A do Amasy powiedzcie: Czy nie jesteś moją kością i moim ciałem? Niech Bóg mi to uczyni i tamto dorzuci, jeśli nie będziesz dowódcą wojska przede mną po wszystkie dni na miejsce Joaba.
4.CYLKOW(19:14) Amasie też oświadczcie: Tyś wszak kość i ciało moje - niechaj zemną Bóg nadal najsurowiej postąpi, jeżeli nie będziesz u mnie wodzem po wszystkich dni miasto Joaba.
5.KRUSZYŃSKI(19:14) Przemówicie też do Amasy: "Czyż ty nie jesteś kością moją i ciałem moim? Niechaj Bóg postąpi ze mną nadal najsurowiej, jeżeli po wszystkie dni nie będziesz u mnie wodzem wojska zamiast Joaba!"
6.TYSIĄCL.WYD5Powiedzcie też Amasie: Czyż nie jesteś kością i ciałem moim? Niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci, jeżeli ty nie będziesz u mnie na zawsze wodzem zamiast Joaba.
7.BRYTYJKAA do Amasy powiedzcie: Wszak jesteś kością moją i ciałem moim. Niech mnie skarze Bóg, jeżeli nie ty będziesz u mnie wodzem wojska po wszystkie dni zamiast Joaba.
8.POZNAŃSKA(19:14) A do Amasy powiecie: Czyż nie jesteś kością moją i moim ciałem? Niech mnie Bóg ciężko pokarze, jeśli nie będziesz dowódcą wojska przy mnie po wszystkie dni, zamiast Joaba.
9.WARSZ.PRASKA(19:14) Powiedzcie też do Amasy: Czy i ty nie jesteś moimi kośćmi i moim ciałem? Niech mnie sam Bóg pokarze, jeśli po odejściu Joaba ty nie zostaniesz u mnie na zawsze przywódcą wszystkich oddziałów wojskowych.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:14) Także Amasie oświadczcie: Niech Bóg nadal postąpi ze mną najsurowiej, jeśli nie będziesz u mnie wodzem po wszystkie dni, zamiast Joaba.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDo Amasy natomiast powiedzcie: Czy ty nie jesteś moją kością i moim ciałem? Niech Bóg postąpi ze mną choćby najsurowiej, jeśli zamiast Joaba nie zostaniesz wodzem mojego wojska na zawsze.