« 2Sam 19:1 2 Księga Samuela 19:2 2Sam 19:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I obróciło się zwycięstwo w płacz dnia onego wszystkiemu ludowi; bo usłyszał lud dnia onego, że mówiono: Żałośny król o syna swego.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż się ono zwycięstwo dnia onego obróciło w płacz wszystkiemu ludowi; albowiem usłyszawszy lud dnia onego, że mówiono: Żałośny jest król dla syna swego.
3.GDAŃSKA.2017Tak więc zwycięstwo tego dnia zamieniło się w żałobę dla całego ludu. Lud bowiem usłyszał w tym dniu, jak mówiono: Król ubolewa nad swoim synem.
4.CYLKOW(19:3) Obróciło się onego dnia zwycięztwo w żałobę dla całego ludu, ponieważ usłyszał lud owego dnia: król gnębi się z powodu syna swojego.
5.KRUSZYŃSKI(19:3) Zamieniło się tedy zwycięstwo tego dnia dla wszystkiego ludu na żałobę, bo lud słyszał, jak mówiono tego dnia: "Król gnębi się z powodu syna swojego".
6.TYSIĄCL.WYD5Tak więc zwycięstwo przemieniło się w tym dniu w żałobę dla całego ludu. Posłyszał bowiem lud w tym dniu wiadomość: Król martwi się z powodu swego syna.
7.BRYTYJKAZmieniła się w tym dniu radość ze zwycięstwa w żałobę dla całego ludu. Lud bowiem dowiedział się w tym dniu: Przygnębiony jest król z powodu swego syna.
8.POZNAŃSKA(19:3) Tak zatem zwycięstwo tego dnia zamieniło się w żałobę całego ludu, bo słyszał lud tego dnia, jak mówiono: "Król boleje nad swym synem".
9.WARSZ.PRASKA(19:3) I tak zwycięstwo odniesione tego dnia zmieniło się dla całego ludu w żałobę, gdyż słyszało się, jak mówiono dokoła: Król smuci się bardzo z powodu śmierci swego syna.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:3) tego dnia zwycięstwo zamieniło się w żałobę dla całego ludu; ponieważ tego dnia lud usłyszał: Król się gnębi z powodu swego syna.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób radość ze zwycięstwa zamieniła się w tym dniu w żałobę całego ludu, bo wszyscy usłyszeli o tym, że król boleje nad swoim synem.