« 2Sam 19:21 2 Księga Samuela 19:22 2Sam 19:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Dawid: Co mnie i wam, synowie Sarwii? czemu się mi dziś stajecie przeciwnikiem? a więc dziś zabit będzie mąż z Izraela? aza nie wiem, że mię dziś uczyniono królem nad Izraelem?
2.GDAŃSKA.1881Ale mu rzekł Dawid: Cóż wam do tego, synowie Sarwii, żeście mi dziś przeciwnymi? Izali dziś ma być zabity kto w Izraelu? Bo azaż nie wiem, żem ja dziś został królem nad Izraelem?
3.GDAŃSKA.2017Ale Dawid odpowiedział: Co ja mam z wami, synowie Serui, że dziś jesteście dla mnie przeciwnikami? Czy dziś ktoś powinien ponieść śmierć w Izraelu? Czyż nie wiem, że ja dzisiaj zostałem królem nad Izraelem?
4.CYLKOW(19:23) Dawid wszakże odpowiedział: Cóż mi z wami, synowie Ceruji, że stajecie się dzisiaj przeciwnikami moimi? Czyżby miał dzisiaj ktokolwiek śmierć ponieść w Izraelu? Alboż nie wiem, że zostaję dzisiaj królem nad Izraelem?
5.KRUSZYŃSKI(19:23) Lecz Dawid rzekł: "Cóż mnie i wam synowie Ceruji, że stajecie się dzisiaj moimi przeciwnikami? Czyż dzisiaj ma umrzeć ktokolwiek w Izraelu? Azali nie wiem, że dzisiaj stałem się królem nad Izraelem?"
6.TYSIĄCL.WYD5Dawid odrzekł: Cóż ja pocznę z wami, synowie Serui, skoro stajecie dzisiaj jako moi przeciwnicy? Czy dziś powinien ktokolwiek umierać w Izraelu? Dziś właśnie wiem na pewno, że teraz jestem królem nad Izraelem.
7.BRYTYJKALecz król odpowiedział: Co mam począć z wami, synowie Serui, gdy dziś stajecie przede mną jako przeciwnicy? Czy dziś miałby ktoś ponieść śmierć w Izraelu? Czy miałbym zapomnieć o tym, że dzisiaj znowu jestem królem nad Izraelem?
8.POZNAŃSKA(19:23) Ale Dawid rzekł: - Cóż jest między mną a wami, synowie Cerui, że chcecie dzisiaj być mymi przeciwnikami? Czy dzisiaj miałby ktoś ponieść śmierć w Izraelu? Czyż nie wiem tego, że ja dzisiaj staję się [znowu] królem nad Izraelem?
9.WARSZ.PRASKA(19:23) Dawid jednak odpowiedział: Co mnie obchodzą wasze sprawy, wy, synowie Serui? Dlaczego okazujecie dziś sobie taką wrogość, i to w mojej obecności? Czy powinien jeszcze ktoś ginąć w Izraelu, skoro już wiadomo, że ja znów staję się królem całego Izraela?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:23) Lecz Dawid odpowiedział: Co mi z wami, synowie Ceruji, że stajecie się dzisiaj moimi przeciwnikami? Czyżby dzisiaj ktokolwiek miał ponieść śmierć w Israelu? Czyż nie wiem, że dzisiaj zostaję królem nad Israelem?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAle król odpowiedział: Co nas łączy w tej sprawie, synowie Serui, że służycie mi dziś za oskarżycieli? Czy dziś miałby ktoś ponieść śmierć w Izraelu? Czyżbym zapomniał, że dziś znów jestem królem Izraela?