« 2Sam 19:25 2 Księga Samuela 19:26 2Sam 19:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A odpowiadając rzekł: Panie mój, królu, sługa mój wzgardził mię: i rzekłem mu ja, sługa twój, aby mi osiodłał osła, i wsiadłszy, żebym był jechał z królem; bom jest chromy sługa twój.
2.GDAŃSKA.1881A on mu odpowiedział: Królu, panie mój, zdradził mię sługa mój; bo rzekł był sługa twój, osiodłam sobie osła, żebym siadłszy nań, jechał z królem, gdyż jest chromy sługa twój.
3.GDAŃSKA.2017A on mu odpowiedział: Mój panie, królu, mój sługa mnie oszukał. Twój sługa bowiem powiedział: Osiodłam sobie osła, żeby na nim pojechać z królem, gdyż twój sługa jest kulawy.
4.CYLKOW(19:27) I odpowiedział mu: Panie mój, królu! Sługa mój zwiódł mnie. Powiedział bowiem sługa twój: Każę sobie osiodłać oślicę moją i wsiądę na nią, by towarzyszyć królowi - bo wszak sługa twój chromy.
5.KRUSZYŃSKI(19:27) Ten odpowiedział: "Panie mój, królu, sługa mój oszukał mnie. Powiedział bowiem sługa twój: Osiodłam sobie oślicę i wsiądę na nią i wyruszę z królem, wszak kulawy jest sługa twój.
6.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział: Panie mój, królu! Sługa mój wprowadził mnie w błąd. Sługa twój postanowił: Dam rozkaz osiodłania oślicy, wsiądę na nią i pójdę wraz z królem: chromy jest bowiem twój sługa.
7.BRYTYJKAA on odpowiedział: Panie mój, królu! Sługa mój oszukał mnie. Nakazał mu bowiem twój sługa: Osiodłaj mi osła, a wsiądę na niego i pojadę z królem, gdyż twój sługa jest kulawy;
8.POZNAŃSKA(19:27) Odpowiedział: - Panie mój, królu! Mój sługa oszukał mnie. Sługa twój powiedział: osiodłaj mi oślicę, a dosiędę jej, bym mógł pojechać razem z królem - bo twój sługa jest kulawy.
9.WARSZ.PRASKA(19:27) A on odpowiedział: W błąd mnie wprowadził, panie mój i królu, mój sługa. Sam mówiłem sobie: Osiodłam oślicę, dosiądę jej i pojadę z królem. Sługa twój [jak ci wiadomo] utyka na nogi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:27) Zatem mu odpowiedział: Panie mój, królu! Mój sługa mnie zwiódł! Gdyż twój sługa powiedział: Każę sobie osiodłać moją oślicę i wsiądę na nią, by towarzyszyć królowi; bo przecież twój sługa jest chromy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPanie mój, królu! - zaczął wyjaśniać Mefiboszet. - Mój sługa mnie oszukał. Powiedziałem mu: Osiodłaj mi osła, a wsiądę i pojadę z królem, bo przecież mam niesprawne nogi.