« 2Sam 19:27 2 Księga Samuela 19:28 2Sam 19:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo nie był dom ojca mego jedno winien śmierci panu memu, królowi: a tyś mię, sługę swego, posadził między jedzącymi u stołu twojego. A o cóż się mam sprawiedliwie żałować? albo o co mogę daléj wołać do króla?
2.GDAŃSKA.1881Albowiem wszyscy z domu ojca mego byliśmy godni śmierci przed królem, panem moim, a przecięś ty posadził sługę twego między tymi, którzy jadają u stołu twego: I cóż jeszcze za sprawiedliwość moja, abym się miał więcej uskarżać na króla?
3.GDAŃSKA.2017Wszyscy bowiem z domu mego ojca byliśmy godni śmierci przed moim panem, królem. A jednak ty posadziłeś twego sługę między tymi, którzy jadają u twego stołu. Jakie mam więc prawo skarżenia się jeszcze przed królem?
4.CYLKOW(19:29) Cały dom ojca mojego nie mógł wszak niczego się spodziewać prócz śmierci, od pana i króla mojego; a jednak umieściłeś sługę twojego między stołownikami swoimi - Jakież tedy pozostałoby mi jeszcze prawo, jakież uroszczenie do króla?
5.KRUSZYŃSKI(19:29) Wszak cały dom ojca mojego nie mógł się spodziewać czego innego, jak tylko śmierci od pana mego, króla, a tyś posadził sługę swego wpośród jedzących z twego stołu. Czyż mogę mieć jeszcze nadal jakieś prawo i uroszczenie do króla?"
6.TYSIĄCL.WYD5Cały dom mego ojca zasługiwał jedynie na śmierć ze strony pana mego, króla, mimo to ty przyjąłeś swego sługę między tych, którzy jedzą u twego stołu. Jakież mi pozostaje prawo skarżenia się jeszcze przed królem?
7.BRYTYJKAGdyż chociaż cały dom mojego ojca nie mógł niczego innego oczekiwać od mojego pana, króla jak tylko śmierci, ty jednak umieściłeś twego sługę w gronie tych, którzy jadają u twego stołu; jakież tedy jeszcze pozostaje mi prawo oprócz tego, by błagać króla o litość?
8.POZNAŃSKA(19:29) Cały dom mego ojca nie był godzien niczego innego jak śmierci u mego pana, króla. Ty zaś sługę twego uczyniłeś uczestnikiem twego stołu. Czyż miałbym prawo domagać się jeszcze czegoś od króla?
9.WARSZ.PRASKA(19:29) Cały bowiem ród mojego ojca – to ludzie w oczach mojego pana i króla zasługujący jedynie na śmierć. Ty jednak zezwoliłeś twojemu słudze, żeby znalazł się wśród tych, co zasiadają z tobą do wspólnego stołu. Czyż ja mam jeszcze jakiekolwiek prawo uskarżać się na coś przed królem?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:29) Przecież cały dom mojego ojca nie mógł się niczego spodziewać, oprócz śmierci od mego pana i króla. A jednak umieściłeś swojego sługę pomiędzy swoimi stołownikami. Więc jakie pozostało mi jeszcze prawo, jakie roszczenie względem króla?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż cały dom mojego ojca nie zasługiwał u mojego pana, króla, na nic jak tylko na śmierć, a tymczasem ty umieściłeś swojego sługę wśród tych, którzy jadają u twojego stołu. Jakie więc mam jeszcze prawo, by liczyć na coś u króla?