« 2Sam 19:35 2 Księga Samuela 19:36 2Sam 19:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pojadę trochę sługa twój od Jordanu z tobą: nie potrzebuję téj odmiany,
2.GDAŃSKA.1881Jeszcze trochę pójdzie sługa twój za Jordan z królem: bo czemużby mi miał dawać król takową nagrodę?
3.GDAŃSKA.2017Twój sługa pójdzie jeszcze trochę za Jordan z królem. Czemu król miałby mi dawać taką nagrodę?
4.CYLKOW(19:37) Zaledwie zdoła sługa twój przejść przez Jordan z królem. Nacóż miałby mi tedy król dobrodziejstwo to wyświadczyć?
5.KRUSZYŃSKI(19:37) Sługa twój przejdzie nieco z królem za Jordan. Nacoż miałby mnie król wynagrodzić tym dobrodziejstwem?
6.TYSIĄCL.WYD5Sługa twój przejdzie najwyżej z królem przez Jordan, ale po cóż król miałby mi dawać aż taką odpłatę?
7.BRYTYJKASługa twój pójdzie z królem jeszcze nieco poza Jordan, ale po cóż miałby król tak sowicie mnie wynagradzać?
8.POZNAŃSKA(19:37) To taka drobnostka, że sługa twój odprowadził króla do Jordanu. Dlaczego król miałby udzielać mi takiej nagrody?
9.WARSZ.PRASKA(19:37) Co najwyżej sługa twój przeprawi się na jakiś czas razem z królem za Jordan. Po cóż król miałby mi aż tak hojnie odpłacać?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:37) Twój sługa zaledwie zdoła przejść z królem przez Jarden! Po co więc, król miałby mi wyświadczać to dobrodziejstwo?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTwój sługa może pójść z królem kawałek za Jordan. Lecz nie musi król mnie nagradzać aż taką zapłatą!