« 2Sam 19:36 2 Księga Samuela 19:37 2Sam 19:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale proszę, niech się wrócę, sługa twój, i umrę w mieście mojem, a pogrzebion będę wedle grobu ojca mego i matki mojéj. Lecz jest sługa twój Chamaam, ten niech jedzie z tobą, panie mój królu, a uczyń mu, cokolwiek ci się zda dobrego.
2.GDAŃSKA.1881Niech się wróci proszę sługa twój, abym umarł w mieście mojem, przy grobie ojca mego i matki mojej; ale oto sługa twój Chymham pójdzie z królem, panem moim: uczyńże mu, co dobrego jest w oczach twoich.
3.GDAŃSKA.2017Pozwól, proszę, twemu słudze powrócić, abym umarł w swoim mieście, przy grobie swego ojca i swej matki. Lecz oto twój sługa Kimham, niech on pójdzie z moim panem, królem. Uczyń mu to, co jest dobre w twoich oczach.
4.CYLKOW(19:38) Niechaj raczej wróci sługa twój, abym umarł w mieście mojem, przy grobie ojca i matki mojej. Oto sługa twój, syn mój, Kimham, przeprawi się wraz z panem moim i królem, a uczyń jemu co za dobre uznasz.
5.KRUSZYŃSKI(19:38) Dozwól - proszę - że wróci sługa twój, i niechaj umrę w mieście moim przy grobie ojca mego i matki mojej. Lecz oto sługa twój, Kimham, przeprawi się z panem moim, królem, uczyń z nim, co się wyda słusznym w oczach twoich".
6.TYSIĄCL.WYD5Pozwól słudze swojemu powrócić. Umrę w swoim mieście obok grobu mojego ojca i matki. Natomiast twój sługa, Kimham, będzie towarzyszyć panu mojemu, królowi. Jemu uczyń to, co ci się wyda słuszne.
7.BRYTYJKAPozwól raczej powrócić twemu słudze, aby mógł umrzeć w swoim ojczystym mieście w pobliżu grobu swojego ojca i swojej matki. Oto sługa twój Kimham pójdzie z moim panem, królem; uczyń mu, co uznasz za dobre.
8.POZNAŃSKA(19:38) [Pozwól] powrócić twojemu słudze, by mógł umrzeć w swoim mieście, przy grobie swego ojca i swej matki. Oto sługa twój, Kimham - on może iść z moim panem, królem. Uczyń dla niego, cokolwiek uznasz za słuszne.
9.WARSZ.PRASKA(19:38) Pozwól, proszę cię, twemu słudze wrócić i umrzeć w jego własnym mieście, w pobliżu grobów ojca i matki. Natomiast jest tu oto sługa twój Kimham. On pójdzie chętnie z moim królem i panem. To dla niego uczyń wszystko, co tylko uznasz za słuszne.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:38) Raczej niechaj twój sługa wróci, bym umarł w moim mieście, przy grobie ojca i mojej matki. Oto twój sługa, mój syn Kimham, przeprawi się wraz z moim panem i królem i jemu uczyń, co uznasz za dobre.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPozwól, proszę, że twój sługa zawróci. Chciałbym umrzeć w moim rodzinnym mieście, niedaleko grobu mojego ojca i matki. Jeśli już ktoś miałby z tobą pójść, to niech twój sługa Kimham pójdzie z moim panem, królem. Uczyń dla niego to, co uznasz za słuszne.