« 2Sam 19:38 2 Księga Samuela 19:39 2Sam 19:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy się wszystek lud i król przez Jordan przeprawił, pocałował król Bersellai i błogosławił mu: a on się wrócił do miejsca swego.
2.GDAŃSKA.1881A gdy się przeprawił wszystek lud przez Jordan, król się też przeprawił. Tedy pocałował król Barsylajego, i błogosławił mu; który się wrócił do miejsca swego.
3.GDAŃSKA.2017I cały lud przeprawił się przez Jordan. Gdy król przeprawił się, pocałował król Barzillaja i błogosławił mu. Ten zaś wrócił do swego miejsca.
4.CYLKOW(19:40) I tak przeprawił się cały lud przez Jordan, a następnie przeprawił się i król. Przytem ucałował król Barzylaja i pożegnał go, poczem wrócił on do miejsca swego.
5.KRUSZYŃSKI(19:40) I przeprawił się wszystek lud przez Jordan, przeprawił się też król, a ucałowawszy król Barzylaja, pożegnał go; po czym wrócił on do miejsca swego.
6.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy ludzie przeprawili się przez Jordan. Przeprawił się też król. Król ucałował i pobłogosławił Barzillaja. Powrócił on potem do siebie.
7.BRYTYJKAPrzeprawił się tedy cały zbrojny lud przez Jordan, a potem przeprawił się i król. Następnie król pocałował Barzillaja i pożegnał go, i ten powrócił do swojej miejscowości.
8.POZNAŃSKA(19:40) Kiedy cały lud przeszedł przez Jordan, przeprawił się i król, po czym ucałował Barzillaja i pobłogosławił mu. [Ten zaś] wrócił do siebie.
9.WARSZ.PRASKA(19:40) Kiedy już cały lud przeprawił się przez Jordan, wtedy również król przeszedł na drugą stronę. Potem uściskał król Barzillaja i pobłogosławił go, a on ruszył w drogę powrotną do siebie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:40) I tak cały lud przeprawił się przez Jarden, a następnie przeprawił się i król. Nadto król ucałował Barzylaja i go pożegnał; a on wrócił do swego miejsca.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCały lud przeprawił się zatem przez Jordan. Przeprawił się również król. Ucałował on Barzilaja, pobłogosławił go i Barzilaj powrócił do swojej miejscowości.