« 2Sam 19:7 2 Księga Samuela 19:8 2Sam 19:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wstał tedy król i siadł w bramie: i powiedziano wszemu ludowi, że król siedzi w bramie. I przyszedł wszystek lud przed króla: lecz Izrael uciekł do przybytków swoich.
2.GDAŃSKA.1881Wstał tedy król, i siadł w bramie; i opowiedziano to wszystkiemu ludowi, mówiąc: Oto król siedzi w bramie. I przyszedł wszystek lud przed oblicze królewskie; ale Izraelczycy uciekli byli, każdy do namiotu swego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy król wstał i zasiadł w bramie. Zawiadomiono cały lud: Oto król zasiadł w bramie. I cały lud stawił się przed królem. Izraelici zaś uciekli, każdy do swego namiotu.
4.CYLKOW(19:9) Powstał wtedy król i usiadł w bramie. Całemu ludowi zaś doniesiono, mówiąc: Oto siedzi król w bramie; i przybył cały lud przed oblicze króla, Izraelici zaś zbiegli, każdy do namiotu swego.
5.KRUSZYŃSKI(19:9) Podówczas wstał król i zasiadł w bramie, a wszystkiemu ludowi oznajmiono głosząc: "Oto król zasiada w bramie". I zebrał się wszystek lud przed królem. Izrael tymczasem uciekł każdy do swego namiotu.
6.TYSIĄCL.WYD5Podniósł się król i zasiadł w bramie. Całemu wojsku podano do wiadomości: Oto król siedzi w bramie. Całe wojsko przeszło przed obliczem króla. Tymczasem wszyscy Izraelici uciekli do swych namiotów.
7.BRYTYJKAWstał tedy król i zajął swoje miejsce w bramie. Doniesiono więc całemu zbrojnemu ludowi: Oto król zajął swoje miejsce w bramie. Toteż przyszedł cały lud zbrojny i stanął przed królem. A gdy Izraelici zbiegli, każdy do swego namiotu,
8.POZNAŃSKA(19:9) Wstał więc król i zasiadł w bramie. Zawiadomiono cały lud, że oto król siedzi w bramie. I przybyli wszyscy przed oblicze króla. Izraelici zaś uciekli, każdy do swego namiotu.
9.WARSZ.PRASKA(19:9) Wstał tedy król i usiadł koło bramy. I rozeszła się natychmiast wieść między ludźmi, że oto król zasiadł w bramie. Wszyscy ludzie zgromadzili się niebawem wokół króla. Tymczasem Izraelici uciekli wszyscy i pochowali się w swoich namiotach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:9) Zatem król wstał i usiadł w bramie. Zaś całemu ludowi doniesiono, mówiąc: Oto król siedzi w bramie. Więc cały lud, który był przy Dawidzie, przybył przed oblicze króla, zaś Israelici zbiegli, każdy do swojego namiotu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKról zatem wstał i zajął swoje miejsce w bramie, a ludowi wkrótce to obwieszczono. Wówczas cały lud stawił się przed obliczem króla. Po bitwie Izrael uciekł, każdy do swojego namiotu.