« 2Sam 19:8 2 Księga Samuela 19:9 2Sam 19:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszystek téż lud ubiegał się we wszystkich pokoleniach Izraelskich, mówiąc: Król wybawił nas z ręki nieprzyjaciół naszych, on nas wybawił z reki Philistynów: a teraz uciekł z ziemie przed Absalomem.
2.GDAŃSKA.1881I stało się, że się wszystek lud sprzeczał z sobą we wszystkich pokoleniach Izraelskich, mówiąc: Król wyrwał nas z rąk nieprzyjaciół naszych, tenże nas też wyrwał z rąk Filistyńskich, a teraz uciekł z ziemi przed Absalomem.
3.GDAŃSKA.2017I cały lud, we wszystkich pokoleniach, rozprawiał ze sobą: Król wyrwał nas z rąk naszych wrogów i on nas wyrwał z rąk Filistynów, a teraz uciekł z ziemi przed Absalomem.
4.CYLKOW(19:10) Wynikła zaś zwada w całym ludzie, we wszystkich pokoleniach izraelskich, i mówiono: Król ocalił nas z mocy wrogów naszych, on to wybawił nas z mocy Filistynów, a teraz uszedł z kraju przed Absalomem.
5.KRUSZYŃSKI(19:10) Tymczasem w całym narodzie, we wszystkich pokoleniach izraelskich wynikła zwada, tak mówiono: "Król uwolnił nas z ręki wrogów naszych, wszak to on wybawił nas z ręki Filistynów, a teraz uciekł z kraju przed Absalomem.
6.TYSIĄCL.WYD5Cały naród ze wszystkich izraelskich pokoleń rozprawiał: Król ten uwolnił nas z rąk naszych wrogów, on wybawił nas z rąk Filistynów, a teraz [musiał] uciec z kraju z powodu Absaloma.
7.BRYTYJKAZaczął się cały lud we wszystkich plemionach izraelskich sprzeczać, mówiąc: Król wyrwał nas z ręki wrogów naszych, on wyzwolił nas z ręki Filistyńczyków, a teraz uciekł z kraju przed Absalomem;
8.POZNAŃSKA(19:10) I wtedy cały lud począł się oskarżać. We wszystkich pokoleniach izraelskich mówiono: - Król uwolnił nas z rąk naszych wrogów. On to wyratował nas z rąk Filistynów, a teraz musiał uciekać z kraju z powodu Abszaloma.
9.WARSZ.PRASKA(19:10) Ludzie z poszczególnych pokoleń izraelskich oskarżali się nawzajem, mówiąc: To przecież król wyzwolił nas z rąk naszych wrogów; to on ocalił nas przed Filistynami. A w końcu musiał uciekać z własnego kraju przed Absalomem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:10) Ale wynikła zwada w całym ludzie, we wszystkich pokoleniach israelskich i mówiono: Król nas ocalił z mocy naszych wrogów; to on nas wybawił z mocy Pelisztinów, a teraz uciekł z kraju przed Absalomem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz lud zaczął rozważać w obrębie wszystkich plemion Izraela: Z jednej strony król wyrwał nas z rąk naszych wrogów i ocalił nas przed Filistynami, z drugiej uciekł z kraju przed Absalomem.