« Psal 81:15 Księga Psalmów 81:16 Psal 82:1 » 

1.WUJEK.1923(81:17) I nakarmił je tłustością zboża: i nasycił je miodem z opoki.
2.GDAŃSKA.1881(81:17) I karmiłbym ich tłustością pszenicy, a miodem z opoki nasyciłbym ich.
3.GDAŃSKA.2017I karmiłbym ich wyborną pszenicą, a nasyciłbym cię miodem ze skały.
4.GÖTZE.1937(81:17) Karmiłbym ich tłustością pszenicy, a miodem ze skały nasyciłbym ich".
5.CYLKOW(81:17) I karmiłby go wyborem pszenicy. Z opoki miodem bym nasycał cię.
6.KRUSZYŃSKI(81:17) I karmiłbym ich tłustością pszenicy, i miodem z opoki nasyciłbym cię".
7.ASZKENAZY (81:17) Pokarm im dałby z tłustości pszenicznej a zaś ciebie ja nasycę miodem opoki.
8.SZERUDA(81:17) I karmiłbym go tłustą pszenicą i syciłbym go miodem ze skały.
9.TYSIĄCL.WYD5(81:17) Jego zaś bym karmił najczystszą pszenicą i sycił miodem z opoki.
10.BRYTYJKA(81:17) Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą I syciłbym go miodem ze skały.
11.POZNAŃSKA(81:17) Jego zaś karmiłbym najprzedniejszą pszenicą i sycił miodem ze skały".
12.WARSZ.PRASKAA ja Żywiłbym ich najlepszą pszenicą i karmił miodem dobytym ze skały.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:17) I karmiłbym go wyborną pszenicą oraz nasycał go miodem z Opoki.