« Psal 81:1 Księga Psalmów 81:2 Psal 81:3 » 

1.PS.FLORIAŃSKI(80:2) Weźmicie psalm a dajcie bęben, żałtarz wiesioły z gęślmi!
2.PS.PUŁAWSKI(80:2) Weźmicie psalm a dajcie bęben, żołtarz wiesioły z gęślmi!
3.WUJEK.1923(81:3) Weźmijcie Psalm, a podajcie bęben, wdzięczną arfę z cytrą.
4.GDAŃSKA.1881(81:3) Weźmijcie psalm, przydajcie bębęn, i wdzięczną harfę z lutnią.
5.GDAŃSKA.2017Weźcie psalm, przynieście bęben, wdzięczną harfę i cytrę.
6.GÖTZE.1937(81:3) Wznieście śpiew, niechaj rozbrzmi tamburino i wdzięczna lutnia z harfą!
7.CYLKOW(81:3) Wznieście pieśń, uderzcie w bębny, w cytry wdzięczne i lutnie.
8.KRUSZYŃSKI(81:3) Weźmijcie psalterion i dodajcie bęben - harfę wdzięczną wraz z lutnią.
9.ASZKENAZY (81:3) Zanućcie piosenkę, uderzcie w cymbały, w harfę dźwięczną wraz z lutnią.
10.SZERUDA(81:3) Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, w dźwięczną cytrę i harfę!
11.TYSIĄCL.WYD1(80:3) Grajcie na harfie i w bęben uderzcie, w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
12.TYSIĄCL.WYD5(81:3) Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i w lirę!
13.BRYTYJKA(81:3) Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, W mile dźwięczącą cytrę i harfę!
14.POZNAŃSKA(81:3) Wznieście pienia, uderzcie w bęben, niech zabrzmi dźwięczna cytra i harfa!
15.WARSZ.PRASKAZacznijcie śpiewać, uderzcie w bębny, zagrajcie na wdzięcznej lutni i na harfie!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:3) Wznieście pieśń, uderzcie w bębny, we wdzięczne cytry i lutnie.
17.EIB.BIBLIA.2016(81:3) Zanućcie pieśń i uderzcie w tamburyn, W cytrę o miłym dźwięku oraz w harfę!