« Psal 81:3 Księga Psalmów 81:4 Psal 81:5 » 

1.PS.FLORIAŃSKI(80:4) bo kaźń w Israhel jest i sąd Bogu Jakob.
2.PS.PUŁAWSKI(80:4) bo kaźń w Israhel jest i sąd Bogu Jakob.
3.WUJEK.1923(81:5) Albowiem jest rozkazanie w Izraelu, i wyrok Bogu Jakóbowemu.
4.GDAŃSKA.1881(81:5) Albowiem jest postanowienie w Izraelu, prawo Boga Jakóbowego.
5.GDAŃSKA.2017Jest bowiem taki nakaz w Izraelu, prawo Boga Jakuba.
6.GÖTZE.1937(81:5) Albowiem taka jest ustawa dla Izraela, polecenie od Boga Jakóba.
7.CYLKOW(81:5) Gdyż ustawą to dla Izraela, prawem Panu Jakóba.
8.KRUSZYŃSKI(81:5) Albowiem ustawa dla Izraela jest prawem Boga Jakóbowego.
9.ASZKENAZY (81:5) Gdyż takiem jest prawo Izraela, wyrok Boga Jakóbów.
10.SZERUDA(81:5) bo to jest przepisem w Izraelu, prawem Boga Jakuba!
11.TYSIĄCL.WYD1(80:5) Bo to ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego.
12.TYSIĄCL.WYD5(81:5) Bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego.
13.BRYTYJKA(81:5) Bo taka jest ustawa w Izraelu, Nakaz Boga Jakuba!
14.POZNAŃSKA(81:5) Bo takie jest prawo w Izraelu, nakaz Boga Jakuba.
15.WARSZ.PRASKABo takie jest dla Izraela prawo, bo tak postanowił Bóg Jakuba.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:5) Gdyż to jest ustawą dla Israela, prawem Boga Jakóba.
17.EIB.BIBLIA.2016(81:5) Gdyż taką ustawę nadano ci, Izraelu, Takie jest rozstrzygnięcie Boga Jakuba!