« Psal 81:3 Księga Psalmów 81:4 Psal 81:5 » 

1.WUJEK.1923(81:5) Albowiem jest rozkazanie w Izraelu, i wyrok Bogu Jakóbowemu.
2.GDAŃSKA.1881(81:5) Albowiem jest postanowienie w Izraelu, prawo Boga Jakóbowego.
3.GDAŃSKA.2017Jest bowiem taki nakaz w Izraelu, prawo Boga Jakuba.
4.GÖTZE.1937(81:5) Albowiem taka jest ustawa dla Izraela, polecenie od Boga Jakóba.
5.CYLKOW(81:5) Gdyż ustawą to dla Izraela, prawem Panu Jakóba.
6.KRUSZYŃSKI(81:5) Albowiem ustawa dla Izraela jest prawem Boga Jakóbowego.
7.ASZKENAZY (81:5) Gdyż takiem jest prawo Izraela, wyrok Boga Jakóbów.
8.SZERUDA(81:5) bo to jest przepisem w Izraelu, prawem Boga Jakuba!
9.TYSIĄCL.WYD5(81:5) Bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego.
10.BRYTYJKA(81:5) Bo taka jest ustawa w Izraelu, Nakaz Boga Jakuba!
11.POZNAŃSKA(81:5) Bo takie jest prawo w Izraelu, nakaz Boga Jakuba.
12.WARSZ.PRASKABo takie jest dla Izraela prawo, bo tak postanowił Bóg Jakuba.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:5) Gdyż to jest ustawą dla Israela, prawem Boga Jakóba.