« Psal 81:6 Księga Psalmów 81:7 Psal 81:8 » 

1.WUJEK.1923(81:8) Wzywałeś mię w ucisku, a wybawiłem cię: wysłuchałem cię w tajniku burzy; doświadczałem cię nad wodami swaru.
2.GDAŃSKA.1881(81:8) Gdyś mię w ucisku wzywał. wyrwałem cię, i wysłuchałem cię w skrytości gromu, doświadczałem cię u wód poswarku. Sela.
3.GDAŃSKA.2017Wzywałeś mnie w ucisku i wybawiłem cię; odpowiedziałem ci w skrytości gromu, doświadczyłem cię u wód Meriba. Sela.
4.GÖTZE.1937(81:8) Gdyś ty Mnie w uciśnieniu wzywał, uwolniłem ciebie; odpowiedziałem ci zza osłony gromu; i doświadczałem ciebie u wód Meriba. Sela.
5.CYLKOW(81:8) W niedoli wołałeś i wyswobodziłem cię, wysłuchałem cię w osłonie gromu, doświadczałem cię u wód szemrania. - Sela.
6.KRUSZYŃSKI(81:8) W czasie utrapienia wołałeś, a wybawiłem cię, wysłuchałem cię w ukryciu gromu, doświadczyłem cię u wód przeniewierstwa. - SELAh.
7.ASZKENAZY (81:8) W utrapieniu Mię wołałeś a wyswobodzę cię, dam odpowiedź ci w utajonym gromie, wypróbuję cię nad wodami swaru. Selah.
8.SZERUDA(81:8) Gdyś Mię wzywał w niedoli, wyzwoliłem cię, wysłuchałem cię, wysłuchałem cię pośród gromów, doświadczałem cię u wód swaru. Sela.
9.TYSIĄCL.WYD5(81:8) W ucisku wołałeś, a Ja cię ratowałem, odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, doświadczyłem cię przy wodach Meriba. Sela.
10.BRYTYJKA(81:8) Gdyś mię wzywał w niedoli, wyzwoliłem cię, Odpowiedziałem ci pośród gromów, Doświadczyłem cię u wód Meriba. Sela.
11.POZNAŃSKA(81:8) Wołałeś w udręczeniu, i oswobodziłem cię, odpowiedziałem ci z głębi wezbranej gromem chmury, doświadczyłem cię przy Wodach Swarów.
12.WARSZ.PRASKAWołałeś do mnie w nieszczęściu i pośpieszyłem ci z pomocą, wysłuchałem cię spośród grzmotów w chmurach, doświadczałem cię nad wodami Meriby. Pauza
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:8) Wołałeś w niedoli, zatem cię wyzwoliłem; wysłuchałem cię w osłonie gromu; doświadczyłem cię u wód szemrania. Sela.