« Joz 21:17 Księga Jozuego 21:18 Joz 21:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Anathoth i Almon, z przedmieściami swemi: miasta cztery.
2.GDAŃSKA.1881Anatot i przedmieścia jego; i Almon i przedmieścia jego; miasta cztery.
3.GDAŃSKA.2017Anatot i jego pastwiska, Almon i jego pastwiska: cztery miasta.
4.CYLKOWAnathoth wraz z wygonami przyległymi, i Almon wraz z wygonami przyległymi - miast cztery.
5.KRUSZYŃSKIAnathoth wraz z jego wygonami i Almon wraz z jego wygonami: cztery miasta.
6.TYSIĄCL.WYD5Anatot z jego pastwiskami, Almon z jego pastwiskami: cztery miasta.
7.BRYTYJKAAnatot wraz z jego pastwiskami i Almon wraz z jego pastwiskami, cztery miasta.
8.POZNAŃSKAAnatot i Almon, cztery miasta wraz z przyległymi do nich pastwiskami.
9.WARSZ.PRASKAAnatot z jego pastwiskami oraz Almon z pastwiskami. Razem cztery miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Anathoth, wraz z przyległymi przedmieściami, i Almon, wraz z przyległymi przedmieściami – cztery miasta.
11.EIB.BIBLIA.2016Anatot wraz z jego pastwiskami i Almon wraz z jego pastwiskami - cztery miasta.