« Joz 21:21 Księga Jozuego 21:22 Joz 21:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Cybsaim i Bethhoron z przedmieściami, miast cztery.
2.GDAŃSKA.1881I Kibsaim i przedmieścia jego; i Betoron, i przedmieścia jego; miasta cztery.
3.GDAŃSKA.2017Kibsaim i jego pastwiska oraz Bet-Choron i jego pastwiska: cztery miasta.
4.CYLKOWKibcaim wraz z wygonami przyległymi, i Beth-Horon wraz z wygonami przyległymi - miast cztery.
5.KRUSZYŃSKIKibcaim wraz z jego wygonami i Beth-Horon wraz z jego wygonami: cztery miasta.
6.TYSIĄCL.WYD5Kibsaim z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami: cztery miasta.
7.BRYTYJKAKibsaim wraz z jego pastwiskami i Bet-Choron wraz z jego pastwiskami, cztery miasta.
8.POZNAŃSKAKibcaim, Bet-Choron - razem cztery miasta łącznie z przyległymi pastwiskami.
9.WARSZ.PRASKAKibsaim z pastwiskami i Bet–Choron z pastwiskami; razem cztery miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kibcaim, wraz z przyległymi przedmieściami, i Beth–Horon, wraz z przyległymi przedmieściami – czyli cztery miasta.
11.EIB.BIBLIA.2016Kibsaim wraz z jego pastwiskami i Bet-Choron wraz z jego pastwiskami - cztery miasta.