« Joz 21:5 Księga Jozuego 21:6 Joz 21:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Potem synom Gerson wyszedł los, aby wzięli od pokolenia Issachar i Aser i Nephthali i pół pokolenia Manasse w Bazan miast liczbą trzynaście.
2.GDAŃSKA.1881A synom Gersonowym z domów pokolenia Isascharowego, i z pokolenia Aserowego, i z pokolenia Neftalimowego, i z połowy pokolenia Manasesowego w Basan dostało się losem miast trzynaście.
3.GDAŃSKA.2017A synowie Gerszona otrzymali losem trzynaście miast od rodzin pokolenia Issachara, od pokolenia Aszera, od pokolenia Neftalego i od połowy pokolenia Manassesa w Baszanie.
4.CYLKOWPotomkowie Gerszona otrzymali od rodów pokolenia Isachar i od pokolenia Aszer i od pokolenia Naftali i od połowy pokolenia Manaszy w Baszanie losem miast trzynaście.
5.KRUSZYŃSKISynowie Gerszona otrzymali losem trzynaście miast od rodów pokolenia Issachara, od pokolenia Aszera, od pokolenia Neftalego i od połowy pokolenia Manassesa w Baszanie.
6.TYSIĄCL.WYD5Potomkom Gerszona przypadło losem trzynaście miast od rodów pokolenia Issachara, od pokolenia Asera, od pokolenia Neftalego i od połowy pokolenia Manassesa w Baszanie.
7.BRYTYJKAA potomkowie Gerszona otrzymali losem od rodów plemienia Issachara, od plemienia Asera, od plemienia Naftaliego oraz od drugiej polowy plemienia Manassesa w Baszanie trzynaście miast.
8.POZNAŃSKAPotomkowie Gerszona otrzymali losem dla swoich rodów trzynaście miast od pokoleń: Issachara, Aszera, Neftalego i połowy pokolenia Manassego w Baszanie.
9.WARSZ.PRASKAPotomkowie Gerszona otrzymali, według losowania, trzynaście miast z działów pokolenia Issachara, Asera, Neftalego i połowy pokolenia Manassesa w Baszanie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potomkowie Gerszona otrzymali losem w Baszanie trzynaście miast, od rodów pokolenia Issachara, od pokolenia Aszera, od pokolenia Naftali i od połowy pokolenia Menaszy.
11.EIB.BIBLIA.2016Synowie Gerszona otrzymali losem od rodzin plemienia Issachara, Aszera, Naftalego i od drugiej połowy plemienia Manassesa w Baszanie trzynaście miast.