« Joz 21:7 Księga Jozuego 21:8 Joz 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dali synowie Izraelowi Lewitom miasta i przedmieścia ich, jako Pan przykazał przez rękę Mojżesza, każdemu losem oddzielając.
2.GDAŃSKA.1881Dali tedy synowie Izraelscy Lewitom te miasta, i przedmieścia ich, jako był rozkazał Pan przez Mojżesza, losem.
3.GDAŃSKA.2017Synowie Izraela dali więc Lewitom przez losowanie te miasta i ich pastwiska, jak rozkazał PAN przez Mojżesza.
4.CYLKOWOddali zaś synowie Israela lewitom wymienione miasta wraz z wygonami przyległymi wedle losu, jako rozkazał był Wiekuisty przez Mojżesza.
5.KRUSZYŃSKIDali tedy synowie Izraela Lewitom za pomocą losu te miasta wraz z ich wygonami, jako nakazał Bóg przez pośrednictwo Mojżesza.
6.TYSIĄCL.WYD5Izraelici oddali więc lewitom przez losowanie te miasta wraz z ich pastwiskami, jak im rozkazał Pan za pośrednictwem Mojżesza.
7.BRYTYJKATak więc dali synowie izraelscy Lewitom te miasta i przynależne do nich pastwiska losem, jak Pan nakazał przez Mojżesza.
8.POZNAŃSKAIzraelici przydzielili więc losem Lewitom te miasta wraz z należącymi do nich pastwiskami według rozkazu Jahwe danego za pośrednictwem Mojżesza.
9.WARSZ.PRASKATe miasta razem z okolicznymi pastwiskami, zgodnie z nakazem wydanym Mojżeszowi przez Jahwe, przydzielili, rzucając losy, synowie Izraela Lewitom.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synowie Israela oddali Lewitom wymienione miasta, wraz z przyległymi przedmieściami według losu, jak WIEKUISTY rozkazał przez Mojżesza.
11.EIB.BIBLIA.2016Izraelici przekazali zatem Lewitom przez losowanie miasta i otaczające je pastwiska, zgodnie z nakazem PANA przekazanym za pośrednictwem Mojżesza.