« Apok 7:11 Apokalipsa Jana 7:12 Apok 7:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc: Amen; błogosławieństwo, i sława, i mądrość, i dzięka, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu, na wieki wieków, amen.
2.WUJEK.1923Błogosławienie i chwała i mądrość i dziękowanie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.
3.RAKOW.NTMówiąc: Amen! Błogosławienie, i chwała, i mądrość, i dziękowanie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków, Amen.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękowanie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła naszemu Bogu na wieki wieków. Amen.
6.JACZEWSKIwołając: Amen; niech będzie błogosławiony Bóg nasz: on jeden tylko wielki i mądry; jemu należy się dziękczynienie, cześć, sława i moc na wieki wieków. Amen".
7.APOKALYPSIS.1905mówiąc: „Amen; błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków, amen”.
8.MARIAWICImówiąc: Amen! Błogosławienie, i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!
9.DĄBR.WUL.1973i oddali pokłon Bogu mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, mądrość i dziękczynienie, cześć, moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.
10.DĄBR.GR.1961i oddali pokłon Bogu mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, mądrość i dziękczynienie, cześć, moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.
11.TYSIĄCL.WYD5mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen.
12.BRYTYJKAMówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.
13.POZNAŃSKAmówiąc: "Amen. Uwielbienie i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!"
14.WARSZ.PRASKAwołając: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!
15.KALETAMówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękowanie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Amen. Sława i chwała, mądrość i dziękczynienie, cześć, moc i potęga naszemu Bogu na wieki wieków. Amen.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWyznali: Amen! Sława i chwała, mądrość i wdzięczność, cześć i moc, i potęga naszemu Bogu - na wieki. Amen.
18.TOR.PRZ.Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.