« Apok 7:12 Apokalipsa Jana 7:13 Apok 7:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I odpowiedział jeden z Starców mówiąc mi: Ci obleczeni wszaty białe kto (są) a zkąd przyszli?
2.WUJEK.1923I odpowiedział jeden ze starszych i rzekł mi: Ci, którzy są obleczeni w szaty białe, którzyż są? i zkąd przyszli?
3.RAKOW.NTI odpowiedział jeden z starszych, mówiąc mi: Ci którzy są obleczeni w długie szaty białe, którzyż są, i skąd przyszli?
4.GDAŃSKA.1881I odpowiedział jeden z onych starców i rzekł mi: Ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co zacz są? i skąd przyszli?
5.GDAŃSKA.2017A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowy: Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli?
6.JACZEWSKIA jeden ze starców, zabierając głos, pytał się mnie: "Kto to są ci przybrani w białe szaty i skąd oni przybyli"?
7.APOKALYPSIS.1905I zwrócił się jeden ze starców, mówiąc mi: „Ci, obleczeni w szaty białe, któż są i zkąd przyszli?”
8.MARIAWICII odpowiedział jeden ze Starszych, i rzekł mi: Ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co zacz są i skąd przyszli?
9.DĄBR.WUL.1973A odzywając się jeden ze starszych rzekł do mnie: Kto są ci, którzy przyobleczeni są w szaty białe, i skąd przybyli?
10.DĄBR.GR.1961A jeden ze starców odzywając się rzekł do mnie: Kto są ci, którzy przyobleczeni są w szaty białe, i skąd przybyli?
11.TYSIĄCL.WYD5A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?
12.BRYTYJKAI odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?
13.POZNAŃSKAA jeden ze Starców odezwał się, mówiąc do mnie tymi słowami: "A ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?"
14.WARSZ.PRASKAA jeden ze Starców przemówił do mnie w te słowa: Kim są i skąd przybyli ci, którzy są przyodziani w białe szaty?
15.KALETAI odpowiedział jeden [ze] starców mówiąc mi, jeden [ze] starców rzekł mi: Ci, [którzy są] obleczeni [w] szaty białe, kto są? i skąd przyszli?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeden ze starszych się oddzielił i mi mówi: Kim są ci przyodziani w białe szaty i skąd przyszli?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeden ze starszych zadał mi pytanie: Kim są ci ludzie ubrani w białe szaty? Skąd przychodzą?
18.TOR.PRZ.A w odpowiedzi, jeden ze starszych powiedział do mnie: Kim są ci, którzy obleczeni są w długie białe szaty i skąd przyszli?