« Apok 7:13 Apokalipsa Jana 7:14 Apok 7:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekłem jemu: Panie ty wiesz. I rzekł mi: Ci są co przyszli z utrapienia wielkiego, i wymyli szaty swe, i wybielili we krwi (tego) baranka.
2.WUJEK.1923I rzekłem mu: Panie mój! ty wiesz. I rzekł mi: Ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego, i omyli szaty swoje i wybielili je we krwi Barankowéj.
3.RAKOW.NTI rzekłem mu: Panie! ty wiesz. I powiedział mi: Ci są którzy przychodzą z ucisku wielkiego; i uprali szaty swoje, i wybielili szaty swoje we krwi barankowej.
4.GDAŃSKA.1881I rzekłem mu: Panie! ty wiesz. I rzekł mi: Cić są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedziałem mu: Panie, ty wiesz. I powiedział do mnie: To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka.
6.JACZEWSKI- "Panie, ty lepiej to wiesz - odpowiedziałem mu. - "Są to ci - rzekł mi dalej on starzec - którzy wycierpieli wielkie udręczenia i szaty swoje wyprali i wybielili we krwi Baranka;
7.APOKALYPSIS.1905I rzekłem mu: „Panie, ty wiesz”. I powiedział mi: „To są ci, którzy przychodzą z ucisku wielkiego, i omyli szaty swoje i ubielili szaty swoje we krwi baranka.
8.MARIAWICII rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I rzekł mi: To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku, i omyli szaty swoje i wybielili je we Krwi Barankowej;
9.DĄBR.WUL.1973I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I powiedział mi: To są ci, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej.
10.DĄBR.GR.1961I odpowiedziałem mu: Panie mój, ty wiesz. I powiedział mi: To są ci, którzy przychodzą z ucisku wielkiego. Obmyli szaty swoje i wybielili je we krwi Baranka.
11.TYSIĄCL.WYD5I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.
12.BRYTYJKAI rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.
13.POZNAŃSKAI powiedziałem do niego: "Panie, ty wiesz". I rzekł do mnie: "To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty, i wybielili je w krwi Baranka.
14.WARSZ.PRASKAWówczas ja odpowiedziałem mu: Panie, ty wiesz przecież. A on rzekł do mnie: Są to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku; opłukali swoje szaty i wybielili je w krwi Baranka.
15.KALETAI rzekłem mu: Panie mój! ty wiesz. I rzekł: Ci są, [którzy] przyszli z ucisku wielkiego i obmyli szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mu powiedziałem: Panie, ty wiesz. Więc mi powiedział: Oni są tymi, co przychodzą z wielkiego ucisku; wyprali też swoje szaty oraz je wybielili w krwi Baranka.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTy wiesz, mój Panie - odpowiedziałem. A on do mnie: To są ci, którzy przeszli wielki ucisk. Wyprali oni swoje szaty, wybielili je we krwi Baranka.
18.TOR.PRZ.I powiedziałem mu: Panie, ty wiesz. I powiedział mi: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka.