« Apok 7:2 Apokalipsa Jana 7:3 Apok 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie szkodźcie ziemi ani morzu, ani drzewu, dokąd popieczętujemy sługi Boga naszego, na czelech ich.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Nie szkódźcie ziemi i morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich.
3.RAKOW.NTMówiąc: Nie szkodźcie ziemi, ani morzu, ani drzewam, aż zapieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Nie szkodźcie ziemi ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich.
5.GDAŃSKA.2017Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach.
6.JACZEWSKINie czyńcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, zanim na czoła sług Bożych znaków nie pokładziemy.
7.APOKALYPSIS.1905„Nie szkodźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich”.
8.MARIAWICImówiąc: Nie szkodźcie ziemi i morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich.
9.DĄBR.WUL.1973Nie czyńcie szkody ziemi ani morzu, ani też drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich.
10.DĄBR.GR.1961Nie czyńcie szkody ziemi ani morzu, ani też drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na ich czołach.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego.
12.BRYTYJKANie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.
13.POZNAŃSKANie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy na czołach sługi Boga żywego.
14.WARSZ.PRASKANie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż wyciśniemy pieczęci na czołach sług Boga naszego.
15.KALETAMówiąc: Nie szkodźcie ziemi ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Nie uczyńcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż zapieczętujemy sługi naszego Boga na ich czołach.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie odciśniemy pieczęci na czołach sług naszego Boga.
18.TOR.PRZ.Mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż odciśniemy pieczęć na czołach sług Boga naszego.