« Apok 7:5 Apokalipsa Jana 7:6 Apok 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zpokolenia Azerowego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Zpokolenia Neptalima dwanaście tysięcy pieczętowanych. Zpokolenia Manasesa dwanaście tysięcy pieczętowanych.
2.WUJEK.1923Z pokolenia Asser dwanaście tysięcy pieczętowani. Z pokolenia Nephthalim dwanaście tysięcy pieczętowani. Z pokolenia Manasse dwanaście tysięcy pieczętowani.
3.RAKOW.NTZ pokolenia Asserowego, dwanaście tysięcy zapieczętowanych; Z pokolenia Nephthalimowego, dwanaście tysięcy zapieczętowanych; Z pokolenia Manassessowego, dwanaście tysięcy zapieczętowanych;
4.GDAŃSKA.1881Z pokolenia Aserowego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Neftalimowego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Manasesowego dwanaście tysięcy popieczętowanych;
5.GDAŃSKA.2017Z pokolenia Asera dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy opieczętowanych;
6.JACZEWSKIz pokolenia Azer dwanaście tysięcy; z pokolenia Neftali dwanaście tysięcy; z pokolenia Manassessa dwanaście tysięcy;
7.APOKALYPSIS.1905z pokolenia Aser 12 tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Nefthalem 12 tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Manasse 12 tysięcy popieczętowanych;
8.MARIAWICIz pokolenia Asser dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Neftalim dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy pieczętowanych,
9.DĄBR.WUL.1973Z pokolenia Asera dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy pieczętowanych.
10.DĄBR.GR.1961Z pokolenia Asera dwanaście tysięcy. Z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy. Z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy.
11.TYSIĄCL.WYD5z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy,
12.BRYTYJKAZ plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy,
13.POZNAŃSKAz pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy,
14.WARSZ.PRASKAdwanaście tysięcy z pokolenia Asera, dwanaście tysięcy z pokolenia Neftalego, dwanaście tysięcy z pokolenia Manassesa,
15.KALETAZ pokolenia Aserowego dwanaście tysięcy; z pokolenia Neftalimowego dwanaście tysięcy; z pokolenia Manasesowego dwanaście tysięcy;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z plemienia Asera dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Neftalima dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITdwanaście tysięcy z plemienia Aszera, dwanaście tysięcy z plemienia Naftalego, dwanaście tysięcy z plemienia Manassesa,
18.TOR.PRZ.Z pokolenia Asera dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Naftalego dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy opieczętowanych,