« Rzym 4:19 List do Rzymian 4:20 Rzym 4:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W obietnicy też Bożej nie wątpił nie wiarą, ale zmocnion jest wiarą dawszy cześć Bogu.
2.WUJEK.1923W obietnicy téż Bożéj z niewiary nie wątpił; ale się umocnił wiarą, oddawszy chwałę Bogu,
3.RAKOW.NTI przeciw obietnicy Bożej nie sprzeczał niewiarą; ale się umocnił wiarą, dając chwałę Bogu.
4.GDAŃSKA.1881O obietnicy tedy Bożej nie wątpił z niedowiarstwa; ale się umocnił wiarą i dał chwałę Bogu,
5.GDAŃSKA.2017I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu;
6.JACZEWSKIobjetnicy Bożej nie przyjął on z nieufnością, lecz z mocną wiarą:
7.SYMONO obietnicy Bożej nie wątpił przez niewiarę, ale mocny był w wierze, i dał chwałę Bogu:
8.DĄBR.WUL.1973I co do obietnicy Bożej nie zachwiał się przez niedowiarstwo, ale umocniony wiarą dał chwałę Bogu,
9.TYSIĄCL.WYD5I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu
10.BRYTYJKAi nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu,
11.POZNAŃSKADzięki obietnicy danej przez Boga nie poddał się zwątpieniu, przeciwnie, wzmocnił swą wiarę, czcząc w ten sposób Boga.
12.WARSZ.PRASKAWobec obietnicy Bożej nie okazał żadnej chwiejności niedowierzania, lecz przeciwnie, jeszcze mocniej trwał w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A co do obietnicy Boga nie został zachwiany brakiem zaufania, lecz umocniony wiarą oddał chwałę Bogu,
14.EIB.BIBLIA.2016Nie zwątpił on w niewierze w obietnicę Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu.
15.TOR.NOWE.PRZ.A wobec obietnicy Boga nie poddał się wątpliwościom wypływającym z niewiary, ale został umocniony wiarą i dał chwałę Bogu,