« 2Sam 7:9 2 Księga Samuela 7:10 2Sam 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I postanowię miejsce ludowi memu Izrael i wszczepię go, i będzie mieszkał pod niem, a nie poruszy się więcéj: i nie przydadzą synowie nieprawości trapić go jako pierwéj:
2.GDAŃSKA.1881I postanowię miejsce ludowi memu Izraelskiemu, i wszczepię go, iż będzie mieszkał na miejscu swem, i nie będzie więcej poruszony, ani go więcej synowie nieprawości trapić będą, jako przedtem.
3.GDAŃSKA.2017Ustanowię miejsce dla mojego ludu Izraela i zasadzę go tam, by mógł mieszkać na swoim miejscu, i nie poruszy się więcej ani już nie będą go uciskać synowie nieprawości jak dawniej;
4.CYLKOWUstanowiłem też miejsce ludowi Mojemu, Izraelowi, i osadziłem go tak aby zamieszkał na miejscu swojem, aby nie był niepokojony nadal, i aby go więcej synowie bezprawia nie gnębili jak przedtem.
5.KRUSZYŃSKIWyznaczyłem też miejsce ludowi memu - Izraelowi i osadziłem go, aby zamieszkał na miejscu swoim, aby nie był nadal niepokojony i aby go więcej nie gnębili synowie nieprawi, jak to przedtem było.
6.TYSIĄCL.WYD5Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej.
7.BRYTYJKAWyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie się już trwożył, i nie będą go już gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio,
8.POZNAŃSKAWyznaczę [też] miejsce ludowi memu, Izraelowi, i tam go utwierdzę, by mógł mieszkać u siebie. Nie będzie się już obawiał, gdyż nie będą go uciskali nikczemni, jak dawniej
9.WARSZ.PRASKAWyznaczę miejsce dla ludu mojego izraelskiego, będę go tam pielęgnował. Będzie sobie żył w spokoju, nie nękany przez nikogo. Nie będą go już uciskać synowie przewrotności, tak jak za dawnych czasów
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także ustanowiłem miejsce dla Mego ludu – Israela i osadziłem go tak, by zamieszkał na swoim miejscu, nie był nadal niepokojony i by go dłużej, jak przedtem, nie gnębili synowie bezprawia.
11.EIB.BIBLIA.2016I wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi. Zasadzę go tam. Będzie mieszkał u siebie i nie będzie już drżał. Nie będą go już gnębić nikczemnicy jak na początku,